Leestip: De competente pleegouder

04-jul-2019

Pleegouder zijn is een mooi vak. Maar wat motiveert je om pleegouder te zijn? Je wilt een kind dat in de verdrukking is geraakt in het eigen gezin grootbrengen. De praktijk van alledag stelt je echter steeds voor kwesties die nieuw voor je zijn. Goede ondersteuning is daarbij belangrijk maar ook om competent te zijn. 

Dit boek stimuleert om deskundig te worden door de eigen ervaringen als pleegouder en geeft veel tips en handreikingen om te leren van eigen ervaringen.

Ervaren pleegouders zijn deskundigen die vaak zelf het beste weten hoe ze situaties moeten aanpakken. Dit boek stimuleert om deskundig te worden en geeft veel tips en handreikingen om te leren van eigen ervaringen. Met deze aanpak ga je gericht kijken naar je eigen ervaringen en word je bewust van eigen manier van denken, voelen en handelen in sociale situaties. Daarmee leer je van je eigen ervaringen en wordt je sterker in de rol als pleegouder.
Auteur: Gerda Doelman.

Het boek kost € 24,50 en is te bestellen via Bol.com.