Een lintje voor pleegmoeder Diana

04-jul-2019

Het was al een drukte van jewelste toen Jan-Willem Stoop de tuin van dochter Kim binnenstapte. Dat er iets stond te gebeuren werd Diana ook al snel duidelijk. Ietwat onwennig nam zij plaats naast de loco-burgemeester (gemeente Drimmelen) en hoorde hem aan. Op deze manier in de belangstelling staan, is niet echt haar ding. Toch waren er redenen te over om deze fantastische pleegmoeder eens flink in het zonnetje te zetten.
In totaal zijn er gedurende 16 jaar maar liefst 31 kinderen geplaatst. Vrijwel alle plaatsingen waren in het kader van crisis en kort verblijf. Ondanks de gestelde termijn heeft Diana al vele malen te maken gehad met plaatsingen die deze tijd ruimschoots overschreden. Een van ‘haar’ jongens woont er alweer zo’n 20 jaar. Diana heeft altijd in het belang van de pleegkinderen gehandeld en heeft aan veel, vaak intensieve, bezoekregelingen meegewerkt.
Op deze stralende dag spreekt Jan-Willem Stoop over het zonnetje dat zij in het leven van deze kinderen heeft gebracht. “Kinderen die verder zijn gekomen dankzij jou. Jij doet iets voor de medemens. Geen vrijwilliger op tal van terreinen maar één activiteit waar jij alle ziel en zaligheid in legt. Dat doe je niet een uurtje per maand, per week of zelfs per dag… maar 24/7!” En terwijl de loco-burgemeester haar de versierselen opspeldt, kijken, naast haar twee dochters, heel wat van haar pleegkinderen trots toe.

Diana Schuurmans is Lid in de Orde van Oranje-Nassau.