Biologische kinderen meer in beeld

04-jul-2019

Mijn naam is Xante Bakker en ik heb van februari 2018 tot en met juni 2019 stage gelopen bij Pleegzorg van Juzt, voor mijn studie Pedagogiek aan Fontys Hogeschool te Tilburg. Inmiddels ben ik met vlag en wimpel geslaagd voor mijn opleiding.

Ik heb in mijn afstudeerjaar onderzoek gedaan naar de biologische kinderen van pleegouders. Dit onderwerp is naar voren gekomen doordat er uit de praktijk blijkt dat biologische kinderen vaak een reden zijn voor breakdowns. Uit mijn onderzoek is gekomen dat de biologische kinderen vooral uitleg en ondersteuning in het begin van een plaatsing hebben gemist. Velen wisten niet concreet wat ze konden verwachten en hadden graag meer uitleg en betrokkenheid gewild over hoe om te gaan met bepaald gedrag van een pleegkind. Voor Juzt heb ik een advies geschreven en een format gemaakt die de pleegzorgbegeleiders kunnen inzetten voor gesprekken met biologische kinderen. In het format staan verschillende onderwerpen uitgewerkt die belangrijk zijn om met de biologische kinderen te bespreken en op wat voor manier je dat kunt bespreken. Met het onderzoek hoop ik dat de biologische kinderen meer gezien en meegenomen worden in de ondersteuning en begeleiding van pleeggezinnen.

Ik wil alle pleeggezinnen en collega’s bedanken voor alle hulp en het vertrouwen in mij als stagiaire. Ik heb hier een hele fijne tijd gehad, waar ik veel heb geleerd. Hierna hoop ik dat er een mooie baan mij tegemoet gaat komen.

Ik wens iedereen het allerbeste!

Xante Bakker