Kinderen van pleegouders

12-dec-2018

Een pleegkind in je gezin, heeft ook invloed op de eigen kinderen in het gezin. De eigen kinderen zijn heel belangrijk voor het slagen van een plaatsing. Het komt regelmatig voor dat ze ook zorgtaken verrichten. Het is onvermijdelijk dat door de plaatsing van een pleegkind de positie van eigen kinderen binnen het gezin veranderd. Het is duidelijk dat zij nog te weinig aandacht krijgen in de voorbereiding, begeleiding en nazorg vanuit pleegzorg. Deze doelgroep is bij Juzt in beeld door middel van de ontmoetingsavonden die er georganiseerd worden.
Het Nederlands Jeugd Instituut gaat hierover de komende periode een landelijk onderzoek doen. Zo zeggen zij: ‘’Het is belangrijk dat zowel pleegouders als professionals meer zicht hebben op de rol en positie van de kinderen van pleegouders in het gezinssysteem. Dit project draagt bij aan de bewustwording en reikt pleegouders en professionals kennis, voorbeelden en tools aan om hiermee aan de slag te gaan’’. Juzt gaat meewerken aan dit onderzoek en wil hier graag bijdrage aan leveren.