Wat is LOPOR?

17-apr-2019

De vereniging LOPOR (Landelijk Overleg PleegOuderRaden) behartigt landelijk de belangen van pleegouderraden en de pleeggezinnen die zij vertegenwoordigen. De LOPOR is gesprekspartner van de Rijksoverheid en landelijk opererende organisaties die zich met pleegzorg bezighouden, waaronder de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Jeugdzorg Nederland.
De LOPOR biedt een platform waar pleegouderraden bij elkaar te rade te kunnen gaan, elkaar kunnen adviseren en informeren. Daarnaast ondersteunt de LOPOR pleegouderraden desgewenst bij de oprichting en bij de uitvoering van hun taken. Sinds de invoering van de Wet verbetering positie pleegouders in 2013 zijn pleegouderraden wettelijk verankerd. Iedere pleegzorgorganisatie moet beschikken over een pleegouderraad.
De LOPOR dient ertoe om de expertise die wordt opgebouwd te delen en waar nodig de krachten te bundelen. Vanuit Juzt zijn er iedere bijeenkomst 2 leden van de POR aanwezig. We ontmoeten daar andere PleegOuderRaden en wisselen ervaringen uit. Binnenkort is er weer een bijeenkomst, waar ook een interessante gastspreker aanwezig is. Als leden van de Juzt POR leren we daar ook van!