Project PEL voor jongeren in Frankrijk

17-apr-2019

Project ErvaringsLeren is een project waarbij de jongere tijdelijk in een Frans gastgezin woont, leert en werkt. Deze gastgezinnen wonen op het platteland in verschillende regio’s in Frankrijk. De jongere neemt letterlijk afstand van de problemen om onder andere tot andere inzichten te komen. De trajecten zijn bedoeld als interventie om bv. een uithuisplaatsing te voorkomen of om een vastgelopen hulpverleningstraject weer vlot te trekken. Doordat het een kleinschalig project is kunnen er trajecten op maat worden bedacht.
Er zijn op dit moment enkele plaatsen vrij in Frankrijk voor jongeren.
 
Al ruim 10 jaar werkt Bob Knipscheer voor Juzt en vrijwel al die tijd is hij werkzaam geweest voor PEL Buitenland. Maar wat houdt dat dan in? Hebben we een locatie in Frankrijk? Wat doen de jongeren daar eigenlijk?  

Hey Bob, goed dat we konden afspreken. Maar moet jij niet in Frankrijk zijn nu?
Nee hoor, ik ben niet altijd in Frankrijk. Sterker nog, gemiddeld ga ik ongeveer een keer per anderhalve maand naar Frankrijk, denk ik, en dan blijf ik er meestal maar twee en soms drie dagen.

Maar zitten die jongeren daar dan helemaal zonder begeleiding?
Nee, we hebben het als volgt geregeld: in drie totaal verschillende regio’s (Dordogne, Correze en Morvan) werken we samen met drie kleine stichtingen. Dat zijn Franse stichtingen opgezet door Nederlandse hulpverleners die vanuit Nederland geëmigreerd zijn naar Frankrijk. Zij wonen zelf in de regio en hebben gastgezinnen gezocht en gescreend voor de opvang van jongeren. De jongeren worden individueel opgevangen in een zo’n gastgezin. De Nederlandse hulpverlener bezoekt en coacht dan de jongere en zijn gastgezin twee keer per week gedurende vijf maanden.

Wat is jouw taak dan als die hulpverleners daar met de jongeren werken?
Tja die vraag krijg ik heel vaak! Ik werk in Nederland (Zeeland en Zuidwest-Brabant) ondertussen met de ouders. Maar heb ook jongeren in de voorbereiding om naar Frankrijk te gaan en ook jongeren die weer teruggekomen zijn en nog begeleid worden in bijvoorbeeld de thuissituatie. Terwijl de jongere in Frankrijk verblijft, heb ik veel overleg met de begeleiders daar om het traject met ouders goed af te stemmen of het proces wat hun zoon of dochter doorloopt.

Wat doen jongeren daar allemaal, wanneer ze in zo’n gastgezin worden geplaatst?
Jongeren draaien mee in het leven van het gastgezin. De meeste gezinnen hebben een boerderij, dat betekent dat jongeren meehelpen op de boerderij. Er zijn ook gezinnen met andere familiebedrijven, zoals een camping, hotel/restaurant, hoefsmederij en manege. De meerderheid zijn wel de boerenbedrijven. Jongeren leren dus van alles en komen er achter dat ze meer kunnen dan dat ze dachten. Ze leren er veel op praktisch vlak, maar het resultaat zit vooral in het leren van doorzetten op moeilijke momenten, alternatieven bedenken in moeilijke situaties dan ze gewend zijn en ervaren dat ze zelf invloed en verantwoordelijkheid hebben op het hebben van successen. En uiteindelijk wil er toch niemand boer worden hoor!

Waarom kan die hulpverlening niet in Nederland?
Natuurlijk kan deze hulpverlening ook in Nederland! Dat is ook een ambitie die er is om ook gastgezinnen in Nederland te vinden waar we jongeren zouden kunnen plaatsen. De afstand is in elk geval goed voor een bepaalde doelgroep om uit de eigen omgeving te zijn. Het zijn de jongeren die geen overzicht meer hebben over hun leven, waarbij van alles speelt wat de dag negatief bepaalt en waarvoor het helpend is om eens letterlijk van een afstand te kijken. Je kunt het vergelijken met het kijken naar een schilderij: van dichtbij zie je vooral de verf, maar door er met afstand naar te kijken, kun je zien wat er nou eigenlijk geschilderd is. Door jongeren in een ander gezin, in een ander land, met een andere taal, een andere cultuur, ander eten etc. te plaatsen, gaan ze dat automatisch kritisch vergelijken met hun eigen gezin, gewoontes, normen/waarden etc. Dat automatische inzicht is wat alleen de afstand al doet. Het is daarvoor wel belangrijk dat een jongere ook mentaal echt in Frankrijk zit, daarom mogen ze geen telefoons en laptops meenemen.

Je vous en prie!

Mocht je naar aanleiding van dit interview meer willen weten over de hulpverlening voor een jongere, dan kun je contact opnemen met Bob Knipscheer: b.knipscheer@juzt.nl  | (06) 26 57 48 90.