Goed voorbereid op vakantie

18-apr-2019

Heerlijk, de dagen zijn weer langer en de zomervakantie kruipt langzaam dichterbij. Misschien gaan jullie dit jaar op vakantie. Met een pleegkind is het wel belangrijk dat je alle benodigde papieren bij hebt. Daarom hieronder een aantal zaken waar je zeker op voorbereid moet zijn. 

1. Toestemming van degene met de ouderlijke macht
Voor ouders levert het feit dat hun kind naar het buitenland op vakantie gaat soms spanningen op. Pleegzorg heeft gemerkt dat ouders vaak tijd nodig hebben om hieraan te wennen. Daarom is het belangrijk dat je plannen voor de vakantie tijdig met de ouders/voogd bespreekt.
Een goed moment om dit te bespreken kan het zorgteam zijn omdat dan meestal iedereen aanwezig is.
Dit kunnen de ouders zijn of de voogd van de gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Vul het volgende formulier in en laat het ondertekenen. 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2014/02/06/formulier-toestemming-reizen-met-minderjarige-naar-het-buitenland

2. Een geldig paspoort of Nederlandse identiteitskaart van het pleegkind
Bij kinderen die onder voogdij staan heb je voor  een paspoort de toestemming van de voogd nodig. Bij kinderen die onder toezicht staan of die vrijwillig in je gezin geplaatst zijn heb je toestemming van de ouder met gezag nodig.
Kinderen vanaf 12 jaar kunnen een identiteitskaart kaart aanvragen en hebben hiervoor geen toestemming nodig. Met een identiteitskaart kun je in Europa reizen. Buiten Europa heb je sowieso een paspoort nodig.

3. Verklaring erkenning pleeggezin
Neem op vakantie een bewijs mee waaruit blijkt dat het pleegkind tot jouw gezin behoort en dat je een erkend pleeggezin bent bijvoorbeeld het pleegcontract of de verklaring pleeggezin buitenland die je via deze link kunt vinden. Deze kun je zelf al invullen en laten ondertekenen via je pleegzorgbegeleider. 

Verschillende landen verschillende regels. Soms wordt er ook gevraagd naar: 

  • kopie van het paspoort of de ID van de ouders van je pleegkind
  • kopie machtiging uithuisplaatsing
  • kopie pleegzorgcontract
  • eventueel een internationaal uittreksel van het bevolkingsregister

Onderzoek wat nodig is voor jullie reisbestemming via https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/heb-ik-een-visum-nodig-in-het-buitenland

Wij hopen dat jullie een heerlijke onbezorgde vakantie zullen beleven.