MFT ‘Multi Family Therapy’ – verbondenheid door loslaten

15-jun-2017

Multi Family Therapy is een behandelprogramma van Juzt dat door meerdere gezinnen, groepsgewijs, wordt gevolgd. Doelstelling van het programma is de vaak verstoorde relatie tussen jongeren met ernstige gedragsproblemen en hun ouders, hun gezin, te herstellen en/of te versterken. Het samenkomen met meerdere gezinnen geeft een steun aan elkaar en voelt als herkenning wat een positieve werking heeft. De plaatsing van de jongere in een groep is vaak noodgedwongen, om de veiligheid van de jongere en zijn omgeving te kunnen waarborgen. Een situatie die voor zowel de jongere als zijn ouders, soms moeilijk te aanvaarden is. De jongere voelt zich in de steek gelaten, ouders voelen zich buiten spel gezet.

Op weg naar zelfstandigheid
Bij de MFT stelt de jongere samen met zijn ouders persoonlijke doelen. Zij worden begeleid om middels eigen kracht en mogelijkheden, in combinatie met die van de andere deelnemende gezinnen, tot verandering te komen. Er wordt gekeken naar de belevingen en de intenties achter zijn gedrag en gebouwd aan hernieuwd vertrouwen.

Duidelijk is dat kinderen en jongeren, zeker zij die langere tijd gedragsproblemen vertonen en in conflict zijn met hun omgeving, de relatie met hun ouder(s) nodig hebben om andere relaties aan te gaan. Door het aangaan en onderhouden van relaties met vrienden, leerkrachten en collega’s, versterken zij hun sociale vaardigheden, leren omgaan met problemen en emoties tijdens stressvolle omstandigheden. Uiteindelijk leren ze om een positieve bijdrage aan de maatschappij te leveren.

Niet langer aan de zijlijn
Met MFT wordt beoogd om de behandeling van deze jongeren in de groep te verkorten door intensief gebruik te maken van de relaties om hem heen, voornamelijk zijn ouder(s). Binnen het MFT kunnen gezinnen experimenteren met een alternatieve aanpak van het probleemgedrag van de jongere.

Jongeren die deelnemen aan MFT zijn blij dat hun ouder(s) de mogelijkheid krijgen een stap in hun richting te doen, wat voor hen vaak de belangrijkste opening biedt om zelf in beweging te komen. Ouders ervaren, soms na jarenlang toekijken, hoe het voelt om vader en moeder te zijn en kiezen ervoor een belangrijke plek in het leven van hun kind in te (blijven) nemen.

Het gezinsplan vormt het uitgangspunt van de behandeling, met ‘Wrap around Care’. De doelen en ontwikkelingsbehoeften van de jongere en die van ouders, staan centraal. MFT biedt een korte en krachtige interventie die een brug slaat tussen de (gesloten) groep en het gezin. Een degelijke, stevige brug helpt terugval voorkomen.

Ervaring ouders:

“Ik houd niet van groepen, maar dit voelde als thuiskomen, zo vertrouwd meteen.”

“Wat fijn die erkenning van andere ouders: zij snappen mij niet alleen met hun hoofd maar voelen ook wat ik bedoel als het pijn doet mijn kind buitenshuis te laten behandelen, dat het soms ook rust geeft als hij/zij er niet is en tegelijkertijd dat het missen enorm is.”

“Ik genoot weer van samenzijn met m’n kind en iets fijns doen op het terrein van de Krabbebossen.”

Ervaringen ouder/gezinsbegeleiders:

“Mooi om ouders samen met hun kind te zien, in een andere context dan thuis (in de waan-strijd van alledag tijdens weekenden).”

“Focus op verbinding in plaats van op probleemgedrag. Het was zeer krachtig en inspirerend.”

"Krachtige interventiemethodiek in het systemisch werken; kracht van groep, dynamiek en ervaringsdeskundigen.”

“Een bijzondere avond met een lach en een traan. Mooi om de verbinding tussen de ouders en de jongere te zien maar ook de verbinding tussen ouders onderling. Dat schept een band voor het verdere vervolg van de ouderavonden. Op naar nog meer bijzondere en waardevolle avonden!”

Ervaring pedagogisch medewerker:

“Een voor ieder leerzame bijeenkomst, waarin veel betrokkenheid tussen hulpverlener/kind en ouders te zien was.”

Ervaring kind:

“Ik vond het zo fijn om mijn ouders te zien, ze waren hier speciaal voor mij.’’