Keinder – diagnostiek

19-jun-2017

“Geen enkele vorm van hulp heeft mijn kind kunnen helpen:” Keinder Diagnostiek biedt handvatten

Diagnostiek is er voor jongeren van 0 tot 18 jaar die vastlopen in hun ontwikkeling of complexe problemen hebben. Keinder kan onderzoek doen als een kind een gedragsprobleem, een ontwikkelingsstoornis of mogelijk een trauma heeft. Vaak gaat het om problemen, die al langer bestaan, die complex zijn en waarmee andere hulpverleners niet konden helpen. Het doel van diagnostiek is om het inzicht in de problemen en de mogelijkheden van het kind te vergroten, zodat de opvoeding en eventuele hulp aan het kind zo goed mogelijk aansluiten. Keinder onderzoekt de samenhang tussen kind en gezin, gericht op concreet advies.

Wat kan Keinder Diagnostiek bieden:

  • Indicatiestelling
  • Procesdiagnostiek
  • Onderzoek naar de opvoedsituatie bij kinderen
  • Kwalitatief hoogwaardige diagnostiek
  • Ondersteuning bij besluitvorming
  • Concrete handvatten voor het pedagogisch handelen.

Zorgvuldig, omdat gevolgen ingrijpend zijn
In Keinder verenigen meerdere jeugdzorg organisatie hun kracht. Samen werken wij aan de beste diagnostiek voor kinderen en jeugdigen. Besluiten die binnen jeugdzorg genomen worden hebben vaak ingrijpende gevolgen voor alle betrokkenen. Deze dienen genomen te worden op basis van zorgvuldig en goed gefundeerd onderzoek waarin ruimte en aandacht is om alle aspecten en invalshoeken van de betrokkenen mee te nemen. De onderzoeken vereisen deskundige observatie van interactiesituaties tussen ouders als opvoeders, en kind(eren). Het is arbeidsintensief en specialistisch. Dat is nodig omdat het antwoord op de onderzoeksvragen tot ingrijpende beslissingen kan leiden.

Praktische werkwijze
Ons onderzoek is klantvriendelijk en gericht op concreet advies. We gebruiken daarbij de beste methodieken die voorhanden zijn. Diagnostiek is het verzamelen en analyseren van informatie, bijvoorbeeld door het voeren van gesprekken, het invullen van vragenlijsten of het doen van een observatie. Ook worden middels onderzoek, de behoeften van het kind in kaart gebracht. Dit gebeurt door uitgebreide interviews met alle betrokkenen, leerkrachten en netwerkcontacten. Keinder biedt een diagnostische werkwijze, die door meerdere instellingen wordt uitgevoerd. Die werkwijze is gebaseerd op de Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD). Het onderzoek door Keinder wordt uitgevoerd vanuit een van de locaties van Juzt in de regio. Een bezoek aan school, kinderopvang of thuis kan deel uitmaken van dit onderzoek. Voor een verwijzing naar Keinder kan overlegd worden met de huisarts, jeugd- of wijkteam of Jeugdbescherming. Meer informatie vindt u op www.keinder.nl