Juzt & Safegroup – synergie effect

19-jun-2017

In 2016 zijn Juzt en Safegroup gefuseerd. Safegroup richt zich op gezinnen die met huiselijk geweld te maken hebben (gehad) met de focus op de veiligheid. Juzt richt zich op een bredere doelgroep: gezinnen met complexe opvoedproblematiek. De invalshoek van Safegroup is per definitie een geweldsrelatie. Veel gezinnen zijn zowel bij Juzt als Safegroup bekend. Een mooi streven was dan ook om te zorgen dat de verschillende hulpvormen op een systemische wijze rond het gezin op elkaar aansluiten. De eerste goede stappen zijn gezet in de samenwerking en verbinding tussen het ambulante jeugdteam van Safegroup en de verschillende ambulante teams binnen Juzt.

Wat te doen wanneer sprake is van huiselijk geweld in een gezin, er sprake is van chronische traumatisering bij de kinderen en opvoedingsonmacht bij de ouder(s)?  

Ervaringsverhaal Horizon behandeling
Een voorbeeld van deze samenwerking is het gezin M., bestaande uit moeder en haar twee zoons (10 en 13 jaar). Juzt was actief aan het werk met het gezin vanuit de Horizon behandeling, gericht op traumaverwerking vanwege huiselijk geweld tussen vader en moeder in het verleden. Beide jongens zijn getraumatiseerd doordat ze getuige en slachtoffer van geweld zijn geweest. Daarnaast is er sprake van kind eigen problematiek en persoonlijke problematiek bij moeder. Gedurende de behandeling had moeder een nieuwe relatie waarbij sprake was van herhaling van huiselijk geweld. Het huiselijk geweld werd getriggerd door de alcoholverslaving van de toenmalige vriend. Op die momenten zocht hij moeder op en werd hij agressief naar moeder. Kinderen waren hiervan enkele keren getuigen en waren deelgenoot van moeders spanningen. Uiteindelijk heeft de oudste zoon de politie gebeld nadat hij moeder aantrof met een bloedneus en een hersenschudding.  

Moeder was wisselend in de keuze die ze wilde maken. Er volgde geen aangifte, uit angst voor nog heftigere reacties van haar vriend. Het lukte moeder niet om op eigen kracht keuzes te maken. De inschatting van politie, veiligheidshuis, CJG en Juzt, was dat sprake was van toenemende onveiligheid voor moeder en de kinderen en een dreigende escalatie. Op dat moment werd het ambulante jeugdteam van Safegroup ingeschakeld. Safegroup stapte in op veiligheid. Samen met moeder, betrokken hulpverleners, buren en familie als eigen netwerk volgden er gesprekken. Met moeder alleen, met het hele gezin, met kinderen apart, en ook met moeder en haar vriend. De veiligheidsafspraken werden verscherpt. Dit leidde in eerste instantie niet tot het gewenste effect van veiligheid.

“Mijn hoofd zit zo vol dat ik niet meer kan leren”
Intussen werd duidelijker wat de last van de kinderen was. Moeder vertelt dat haar jongste zoon steeds meer voor haar ging zorgen en het daardoor op school steeds escaleerde. Haar zoon vertelde: “Mijn hoofd zit zo vol dat ik niet meer kan leren, ik maak me zorgen hoe het nu met mijn mama thuis gaat, zou ze nog wel leven, ik wil naar huis”. Haar oudste zoon riep letterlijk tegen haar: “Dit moet stoppen want ik ben dit zo beu”. Door de problemen van de kinderen, gesprekken/ steun van moeder met Safegroup, Juzt, CJG heeft moeder uiteindelijk de keuze durven maken om de relatie te beëindigen. Met de wetenschap dat haar ex vriend dit niet zou accepteren, wat ook het geval bleek. De Safegroup heeft direct het veiligheidsrisico opgeschaald en met medewerking van politie een ‘Aware’ (persoonlijk alarmeringssysteem die bij melding direct in verbinding staat met politie) bij het gezin ingezet. En de afspraken met moeder, kinderen, en haar ex-vriend omtrent de veiligheid en verantwoordelijkheid bijgesteld.  Een netwerkberaad werd georganiseerd, waarbij ook de ex-vriend intensief werd betrokken. Moeder en ex-partner bleken elkaar om verschillende redenen nog nodig te hebben waardoor ze elkaar telkens weer op bleven zoeken.  In het netwerkoverleg werden daarom andere afspraken gemaakt.

Verandering werd mogelijk
Vanuit de Horizon-methodiekwerd psycho-educatie gegeven over de impact van deze herhaling van geweld op de kinderen en de kinderen kregen door betrokkenheid van de therapeuten ‘een duidelijke stem’.  Samen met de oudste zoon werd gewerkt aan het thema wat je kunt doen bij huiselijk geweld. In de praktijk leidde dit ertoe dat hij bij een nieuw incident tussen vriend en moeder, 112 heeft gebeld. Deze verantwoordelijkheid voor actie werd vervolgens als thema besproken en zijn moeder verontschuldigde zich naar hem en gaf aan dat het haar verantwoordelijkheid had moeten zijn. Moeder vindt dat  de snelle actie vanuit Safegroup in samenwerking met betrokken hulpverleners, en de duidelijkheid in de gesprekken, erg prettig en steunend zijn geweest. Ook het feit dat hulpverlening aan huis komt en met ex-partner en netwerk in gesprek gaat, was een meerwaarde.

Dit alles maakte dat moeder daadwerkelijk uit de relatie stapte, haar verantwoordelijkheid weer op zich nam, de angst van haar kinderen erkende en meer luisterde naar hun wens van een veilige toekomst. De kinderen behielden hun veilige plek binnen de therapie. Bij iedere sessie was moeder betrokken. Door korte lijntjes tussen de verschillende hulpverleners kon goed worden doorgepakt en werden er duidelijke afspraken gemaakt. 

Definitieve keuze
Moeder kreeg het vertrouwen in zichzelf terug, kwam beter in haar kracht en ervaarde meer veiligheid waardoor zij voor zichzelf en de kinderen koos. Daardoor keerde de veiligheid binnen het gezin weer terug. Moeder komt iedere woensdag met haar oudste zoon naar Juzt, haalt haar jongste zoon op bij de woongroep, waarna zij gezamenlijk naar de Horizon behandeling komen. De Safegroup is inmiddels gestopt, de veiligheid is immers weer teruggekeerd. Moeder en de kinderen richten zich vanuit herwonnen kracht op de traumabehandeling en het versterken van de ouder- kind interactie. Dit ondersteunt de systeemgerichte werking tussen moeder, kinderen, de scholen, 'Horizon' en residentiële behandeling. Terugkijkend benoemde moeder terecht: “Ik ben ook trots op mezelf en mijn jongens. Kijk eens wat we al bereikt hebben, al deze krachten kan ik meenemen om onze veilige toekomst te behouden”.