Juzt ISO 9001 gecertificeerd!

19-jun-2017

Deze week ontving Juzt de toezegging van het behalen van het ISO 9001 certificaat. Met dit certificaat toont Juzt aan te voldoen aan de strenge eisen die gesteld worden aan de specialistische hulpverlening aan kinderen, jongeren, vrouwen en gezinnen. Juzt loopt hiermee vooruit op de nieuwe kwaliteitsnormen die nog beter aansluiten bij de veranderingen in de maatschappelijke context. Voorheen had Juzt het HKZ-jeugdzorg certificaat en Safegroup het NEN-EN 15224 certificaat. Na het samengaan van deze organisaties wil Juzt graag met 1 certificaat verder en doorliep de volledige her-certificeringsprocedure.

Tijdens deze her-certificering zijn diverse verbeterpunten aangepakt door Juzt. Naast medewerkers zijn ook cliënten van diverse afdelingen betrokken bij de externe audit. Met het certificaat heeft Juzt bewezen dat zij het kwaliteitsmanagementsysteem op orde heeft.

Sterke punten die naar voren kwamen zijn het centraal stellen van de cliënt door Juzt en de innovatieve samenwerkingsprojecten met de ketenpartners. Een ander sterk punt dat naar voren kwam zijn de ontwikkelingen en de pilots gericht op het continu verbeteren en het afstemmen op de vraag en wensen van de stakeholders.