Juzt 15-jun-2017

JIM ‘Jouw Ingebrachte Mentor’ – Eerste ervaringen pilot

‘Schoenen uitdoen: voor de JIM vanzelfsprekend, voor de hulpverlener niet’

De JIM wordt gekozen door de jongere en fungeert als gelijkwaardige samenwerkingspartner van de professionals. De ambulant hulpverlener coacht de JIM en  is het eerste aanspreekpunt . Hij zorgt voor de afstemming met en tussen de betrokken professionals. Juzt is gestart met de eerste JIM cliënten en inmiddels zijn de eerste ervaringen binnen. Uitdagingen volop, maar vooral veel mooie verrassingen!

 

Lees meer
Juzt 15-jun-2017

MFT ‘Multi Family Therapy’ – verbondenheid door loslaten

Multi Family Therapy is een behandelprogramma van Juzt dat door meerdere gezinnen, groepsgewijs, wordt gevolgd. Doelstelling van het programma is de vaak verstoorde relatie tussen jongeren met ernstige gedragsproblemen en hun ouders, hun gezin, te herstellen en/of te versterken. Het samenkomen met meerdere gezinnen geeft een steun aan elkaar en voelt als herkenning, wat een positieve werking heeft. De plaatsing van de jongere in een groep is vaak noodgedwongen, om de veiligheid van de jongere en zijn omgeving te kunnen waarborgen. Een situatie die voor zowel de jongere als zijn ouders, soms moeilijk te aanvaarden is. De jongere voelt zich in de steek gelaten, ouders voelen zich buiten spel gezet.

Lees meer
Juzt 15-jun-2017

Juzt als werkgever in beweging!

De transitie in combinatie met een aantrekkende arbeidsmarkt zorgt voor een groter verloop in personeel, zowel gedwongen als vrijwillig. Nieuwe invloeden en impulsen van buitenaf werpen een ander licht op Juzt en tevens op haar aanpak in arbeidsmarktcommunicatie.  Het werven en selecteren van nieuwe professionals in een aantrekkende arbeidsmarkt vraagt een innovatieve aanpak waarin ook duidelijk wordt gemaakt wie Juzt is als werkgever. Dit brengen we onder jullie aandacht middels twee interviews.

Lees meer
Juzt 19-jun-2017

Ervaring met Gezins Psychomotorische Therapie (PMT)

Sophie heeft twee zoons, Kaj en Jeffrey. Het gedrag van vooral haar oudste zoon Jeffrey zorgde voor een onveilige situatie thuis, waarbij zowel Kaj als Sophie het geestelijk en lichamelijk zwaar te verduren kregen. De vader gaf geen toestemming voor hulpverlening die het gezin hard nodig had. Pas na gesprekken die Sophie met het CJG en Veilig Thuis had, kwam daar verandering in. Sophie scheidde van haar man en het gezin kreeg IAG (Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling) bij Juzt aangeboden.

Lees meer
Juzt 19-jun-2017

Ouderschap blijft – ‘Als ouders elkaar de tent uit vechten‘

Drie jaar geleden wilde Moniek, moeder van drie kinderen, meer ruimte in haar relatie met Gerard. Zij besloot apart, maar in de buurt van Gerard, te gaan wonen. De tijdelijke scheiding resulteerde helaas in een definitieve breuk: “Eerst verliep ons contact redelijk goed”, vertelt ze.

 

Lees meer
Juzt 19-jun-2017

Keinder – diagnostiek

Diagnostiek is er voor jongeren van 0 tot 18 jaar die vastlopen in hun ontwikkeling of complexe problemen hebben. Keinder kan onderzoek doen als een kind een gedragsprobleem, een ontwikkelingsstoornis of mogelijk een trauma heeft. Vaak gaat het om problemen, die al langer bestaan, die complex zijn en waarmee andere hulpverleners niet konden helpen. Het doel van diagnostiek is om het inzicht in de problemen en de mogelijkheden van het kind te vergroten, zodat de opvoeding en eventuele hulp aan het kind zo goed mogelijk aansluiten. Keinder onderzoekt de samenhang tussen kind en gezin, gericht op concreet advies.

Lees meer
Juzt 19-jun-2017

Juzt & Safegroup – synergie effect

In 2016 zijn Juzt en Safegroup gefuseerd. Safegroup richt zich op gezinnen die met huiselijk geweld te maken hebben (gehad) met de focus op de veiligheid. Juzt richt zich op een bredere doelgroep: gezinnen met complexe opvoedproblematiek. De invalshoek van Safegroup is per definitie een geweldsrelatie. Veel gezinnen zijn zowel bij Juzt als Safegroup bekend. Een mooi streven was dan ook om te zorgen dat de verschillende hulpvormen op een systemische wijze rond het gezin op elkaar aansluiten. De eerste goede stappen zijn gezet in de samenwerking en verbinding tussen het ambulante jeugdteam van Safegroup en de verschillende ambulante teams binnen Juzt.

 

Lees meer
Juzt 19-jun-2017

Kernindicatoren

Wij zijn erg trots op onze kernindicatoren van 2016!

Lees meer
Juzt 19-jun-2017

Juzt ISO 9001 gecertificeerd!

Deze week ontving Juzt de toezegging van het behalen van het ISO 9001 certificaat. Met dit certificaat toont Juzt aan te voldoen aan de strenge eisen die gesteld worden aan de specialistische hulpverlening aan kinderen, jongeren, vrouwen en gezinnen. Juzt loopt hiermee vooruit op de nieuwe kwaliteitsnormen die nog beter aansluiten bij de veranderingen in de maatschappelijke context. Voorheen had Juzt het HKZ-jeugdzorg certificaat en Safegroup het NEN-EN 15224 certificaat. Na het samengaan van deze organisaties wil Juzt graag met 1 certificaat verder en doorliep de volledige her-certificeringsprocedure.

 

Lees meer
Juzt 19-jun-2017

Voorwoord

Voor u ligt de nieuwsbrief van Juzt. Daarin nemen wij u graag mee in onze ontwikkelingen en innovaties.

 

Lees meer