Nieuwe bestuurder Juzt

04-dec-2019

De Raad van Toezicht van Juzt heeft in overleg met Esther Overweter, de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Pleegouderraad besloten Vincent Schouten aan te stellen als interim voorzitter van de Raad van Bestuur van Juzt. Woensdag 6 november jl. is hij begonnen bij Juzt.

Vincent Schouten heeft veel ervaring als interim bestuurder in de jeugdzorg, jeugdbescherming en de kinder- en jeugdpsychiatrie. De vragen en oplossingen waar Juzt nu mee te maken heeft kent hij goed. Vincent zal met het Programmateam Zorgcontinuïteit en de medezeggenschapsraden aan de slag gaan om de continuïteit van zorg mogelijk te maken en daar waar nodig de afbouw verantwoord uit de voeren.

Esther Overweter treedt terug als lid Raad van Bestuur. Dit is haar eigen keuze en inhoudelijk gemotiveerd. Haar portefeuille is voor zorg en innovatie. Gezien waar we naartoe gaan, heeft dat voor 2020 weinig toegevoegde waarde. Ze stopt per 1 december 2019.