Vrijwilligerswerk goed geregeld bij Juzt Safegroup

07-dec-2018

Op 7 december 2018 worden de Safegroup vrijwilligers door Juzt extra in het zonnetje gezet met een presentje, want het is de Nationale Vrijwilligersdag. Onlangs kreeg de organisatie ook het NOV-keurmerk, wat betekent dat vrijwillige inzet goed is geregeld.

Vrijwilligerscoördinator Sarah Tulling was hier zeer nauw bij betrokken: “Het is mooi om te zien hoe vrijwilligers zich bij de Juzt Safegroup inzetten voor vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Sommige vrijwilligers zijn tolk of buddy, maar er wordt ook samen gekookt, er is een kidsclub en we hebben zelfs vrijwilligers die regelmatig ontspanningsmassages geven.”

Juzt Safegroup biedt (crisis)opvang voor maximaal 18 gezinnen in Dordrecht en 27 gezinnen in Breda. De vrouwen komen uit alle lagen van de samenleving en zijn van alle leeftijden. Huiselijk geweld kan iedereen treffen. Bij de opname moet er veel geregeld worden, zoals inschrijven bij de huisarts en ondersteuning bij het doen van aangifte. Ze krijgen veiligheid en onderdak, school moet door blijven gaan en trauma verwerking begint, waarbij sterk wordt ingezet op voorkoming van nieuw geweld.

"We hebben hier vrouwen zo verschrikkelijk zien opbloeien en de vrouw zien worden die ze eigenlijk zijn, maar nooit mochten zijn,” vertelt Tulling. “Soms zijn problemen intergenerationeel, dan is het lastig de patronen te doorbreken. En naast de taal als barrière, is ook psychische verwerking nodig, vanwege isolatie, vernedering en manipulatie. Vaak is de uitkomst een nieuwe start. En iedere vrijwilliger draagt daar op zijn of haar eigen manier aan bij, passend bij de eigen talenten.”

Dat lijkt vanzelfsprekend, maar het is niet gemakkelijk om aan vrijwilligers te komen. “Het kan best een drempel zijn dat mensen denken dat het onveilig is om hier te komen vrijwilligen. Het tegendeel is waar. Niemand komt hier zomaar binnen en we gaan heel secuur om met de privacy. De mensen die hier komen, melden zich veelal aan als ze iets willen betekenen voor deze kwetsbare doelgroep, als ze iets willen terugdoen, of omdat ze kinderen gunnen om simpelweg gewoon even kind te zijn.”

In Dordrecht helpt o.a. Fatima mee. Deze ex-cliënte wilde graag een luisterend oor bieden en anderen inspireren. Ook kookt ze graag samen met de vrouwen in de Safegroup, zo gaat ze straks met de feestdagen helpen bij de kerstbrunch. “En ik tolk, zowel voor Marokkaanse gezinnen als voor Syrische, want onze taal is aan elkaar verwant.” Er is altijd wat te doen. Samen met een vriendin, die lange tijd op de Safegroup gewoond heeft, hebben ze onlangs nog de ruimte opgeruimd waar gedoneerde kleding ligt. “Dit is zo hard nodig. Vrouwen komen hier vaak aan met niets. Alles wordt ingezameld vanuit het netwerk. Van andere gezinnen die hier hebben gezeten bijvoorbeeld, en waarbij de kinderen uit de kleding gegroeid zijn.”

Om het NOV-keurmerk voor vrijwilligerswerk te bemachtigen, was het nodig om op verschillende aspecten de organisatie naar een hoger plan te tillen. “Je moet o.a. een duidelijke visie en doel hebben, daar het beleid en de procedures op inrichten, de regelingen goed uitvoeren en regelmatig evalueren om zodoende continu door te ontwikkelen. Breda-Actief heeft ons hierbij geholpen en samen met hun kunnen we onze vrijwilligers nu ook een cursusaanbod bieden. Kennis uitwisseling is bij ons meer centraal komen te staan.”

“We zijn blij dat we dit traject ingegaan zijn want het heeft ons al veel gebracht. Dankzij het doorlopen van het NOV-certificeringsproces is er meer aandacht gekomen voor de begeleiding en tevredenheid van vrijwilligers. Met meer aandacht voor wat iemand zelf wil doen in plaats van het vasthouden aan wat er in de functieomschrijving precies gevraagd werd. Daarom blijven mensen inmiddels ook langer bij ons.”

De doelen voor 2019 zijn onder andere om het bestand verder te laten groeien en extra verdieping aan te brengen via training, kennisoverdracht en mogelijke intervisie. Belangstellenden kunnen zich melden bij Juzt en vragen naar Huub Kerkhof en/of Sarah Tulling op telefoonnummer 076 - 565 05 50 of infosafegroup@juzt.nl