Van vechtscheiding naar opvoedpartners

14-mei-2019


Veel kinderen, waar niets mee aan de hand is, komen pas in aanraking met jeugdzorg als het thuis niet meer goed gaat. Zoals wanneer ouders scheiden en vanuit onmacht en emotie hevig in conflict raken met elkaar. Deze kinderen belanden in een gevecht tussen hun vader en moeder, worstelen met de loyaliteit en raken soms zelfs enige tijd het contact met één van de ouders volledig kwijt.

Als ouders die gaan scheiden zelf geen afspraken kunnen maken over de zorg en opvoeding  bemoeit de rechter zich ermee. Die geeft ouders de opdracht om samen tot een oplossing te komen voor hun kind.

Speciaal voor gezinnen in deze situatie staan er bij Juzt hulptroepen paraat: de afdeling Hulp bij Scheiding.

Hulptroepen

De afdeling Hulp bij Scheiding van Juzt zet zich in voor de belangen van kinderen die opgroeien in een scheidingssituatie met veel conflicten. Het team richt zich daarbij in eerste instantie op het herstellen van het contact. Ouders zitten dan sinds tijden weer samen om de tafel. Er is werk te doen en ze moeten er samen uit zien te komen.   

Ouderschap blijft

Juzt werkt daarbij met de Ouderschap Blijft-methodiek die in 2010 samen met het Nederlands Jeugdinstituut is ontwikkeld.
“Daarbij leren ze niet te  redeneren vanuit de vraag ‘wie van ons heeft de waarheid in pacht’ maar vanuit ‘hoe willen we ons kind op gaan voeden?’” vertelt Erik de Graaff. “En ze leren om anders te communiceren zodat er over en weer meer begrip komt, er meer vanuit de intentie voor het kind gehandeld wordt en de opvoeding soepeler verloopt.”

“Alle medewerkers uit ons team worden in deze methode geschoold. Daarbij werk je vanuit een neutrale positie. We doen niet aan waarheidsbevinding, want elke ouder heeft zijn eigen verhaal. Neem nu deelname aan een sportclub. Dan heb je te maken met het halen en brengen of de financiële kant er van. Over zoiets praktisch kan de ruzie op enig moment gaan. Je gaat dan als hulpverlener naar de onderliggende wens van ouders. Wat wil je een kind graag meegeven? Hoe wil je dat het later terugkijkt op zijn jeugd? Daarnaast hebben we in het gesprek met de ouders ook altijd aandacht voor het proces waar ze in zitten. Daar zit een stukje verwerking en emotie in. In de analyse fase onderzoeken we wat deze ouder nodig heeft, en dat kan per persoon verschillend zijn. Een vraag die we aan het begin daarbij wel stellen is: Hoe zijn jullie verliefd op elkaar geworden? Je zoekt daarbij naar een vertrekpunt van waaruit de communicatie wel goed ging.” 

Hulp bij Scheiding-medewerkers kiezen niet persé voor de ene of de andere ouder, maar we bemiddelen in het belang van het kind. Goed communiceren ligt daaraan ten grondslag. Het gaat erom dat je de verwijten van ouders ombuigt naar een gezamenlijke intentie waarin ze elkaar kunnen vinden. Elke ouder wil immers dat zijn of haar kind geen slachtoffer wordt van de situatie.

Uitdaging

“Het is een pittige doelgroep, met vaak een enorm conflict. Onze ouderschapsbemiddelaars zijn een soort reisleider in het proces van ouders, sturen bij waar nodig en treden op als de belangen van het kind in de knel komen. De leeftijden variëren en kinderen van bepaalde leeftijd hebben zelf ook wat in te brengen. Het is wel iets wat je moet kunnen en heb ook niet de illusie dat ouders naderhand weer hand in hand naar buiten gaan. Iets meer begrip voor elkaar is al heel wat.
Met kleine stapjes begeleiden we het gezin en buigen we de vastgelopen ‘partnerschap’ om naar verantwoord ouderschap. Ik persoonlijk vind dat een mooie reden om er elke dag weer maximaal voor te gaan.” 

Bijzondere baan

De afdeling Hulp bij Scheiding treft elkaar op standplaats Krabbebossen in Rijsbergen. Vanuit daar bedienen ze een breed gebied en komen ze bij verschillende Juzt locaties over de vloer om ouders te spreken, waaronder Breda, Roosendaal en een stukje Bergen op Zoom. Erik vertelt: “Onze medewerkers hebben de vrijheid om hun eigen dagen in te vullen en kunnen zelf hun eigen afspraken inplannen met ouders. Soms moet je flexibel zijn. Er is altijd de kans dat een ouder bijvoorbeeld niet komt opdagen en je opnieuw moet plannen. Dat is onze doelgroep. Je beheert je eigen agenda en je zoekt elkaar als team tussendoor op. Niet alleen om te vergaderen, maar ook om er voor elkaar te zijn of een casus door te spreken. Samen dragen we een verantwoordelijkheid als team.
Het is ook wel een bijzondere rol in de jeugdzorg, dit soort banen kom je niet veel tegen.  Ik hou van een beetje weerstand en de stappen die je met het gezin kunt zetten zodat het beter wordt voor de kinderen. Wat ik met name terugkrijg van mijn medewerkers, is dat ze zelf ook groeien van het proces wat ze met ouders doorlopen. Je doet een brede ervaring op en geen dag is hetzelfde.”

Iets voor jou?

Wil je meer weten over de vacature van ouderschapsbemiddelaar?
Neem dan contact op met de afdeling Hulp Bij Scheiding, bereikbaar op telefoonnummer: 076-5967345.