Uitgelicht | Functie Trajectbegeleider

20-jun-2019

De makkelijkste functie binnen Juzt? Dat misschien niet, maar wel een erg leuke! Aldus Laura Brooijmans en Leon Spenkelink. Beiden sinds 1 juli 2018 werkzaam als trajectbegeleider.

Leon, op dat moment werkzaam binnen PEL Tholen en opgeleid als systeem therapeutisch werker, heeft intern gesolliciteerd op deze functie. Laura, opgeleid als dramatherapeute, maakte de overstap vanuit een andere organisatie. 

Bij de invoering in 2018 was de functie nog niet volledig uitgekristalliseerd. Het was soms een kwestie van pionieren, maar inmiddels is de functie goed ingebed in de organisatie en wordt de vertaalslag naar buiten toe ook steeds duidelijker. Betekent dit dat er geen uitdagingen meer zijn? Zeker niet! Op dit moment worden de werkprocessen tussen de trajectbegeleiders en de jeugdzorgwerkers binnen de verschillende afdelingen ingericht.  

Het trajectbegeleidersteam bestaat uit 2 subteams: 12+ en 12-. Beide teams hebben wekelijks overleg met het eigen subteam en regelmatig met elkaar. Tijdens deze overlegmomenten sluit er een (senior) gedragswetenschapper en zorgbemiddelaar aan. De open plaatsen en wachtlijsten worden besproken en tevens is er ruimte voor casuïstiekbespreking. 

Maar wat maakt deze functie dan zo leuk? Leon: “Je bent een spin-in-het-web en ontmoet veel leuke mensen. Niet alleen binnen Juzt, maar ook daarbuiten. Je werkt samen met de verschillende disciplines op de locaties van Juzt en de externe instanties die bij het gezin betrokken zijn. Het overzicht bewaren en verbindingen leggen. Ik zie mezelf als gids voor ouders binnen Juzt en – voor sommige gezinnen breder – binnen jeugdzorgland. Ik wil laagdrempelig zijn en ouders zo normaal mogelijk benaderen.”
Laura beaamt dit en vult aan: “De afwisseling in taken maakt dat geen dag er hetzelfde uitziet. Het is nooit saai!” 

Een veel gehoorde misvatting is dat je als trajectbegeleider alleen maar met administratie bezig bent. De functie is echter veel breder; je moet de regie en het overzicht kunnen houden, snel schakelen, verbinden en samenwerken. Kortom: een trajectbegeleider is iemand die organisatorisch sterk in de schoenen staat, systemisch werkt en inhoudelijk betrokken is bij de hulpverlening. 

Zo is Laura vanuit het 12- team veelal verbonden aan Multidisciplinair Kinderdagverblijf De Stegel in Roosendaal. Als trajectbegeleider is zij betrokken bij de oriëntatiefase en is ze verantwoordelijk voor het bewaken van het proces van de kinderen die geplaatst zijn op het MKD. Daarvoor stelt zij diverse rapportages op -  zoals het hulpverleningsplan en/of de systeemanamnese – en maakt de arrangementen. Ook sluit ze aan bij de kennismakings- en Afstemming & Advies gesprekken en begeleidt ouders thuis. Laura blijft tijdens het gehele dagbehandelingstraject betrokken bij het gezin. 

Leon werkt met jongeren die op de diverse groepen binnen Juzt wonen. Evenals Laura schrijft hij hulpverleningsplannen en zorgt hij voor een geldige beschikking. Daarnaast begeleidt hij zelf de gezinnen tijdens de plaatsing van hun zoon of dochter. En is de verbindende factor tussen ouders en de groep. 

Op dit moment wordt er nog niet automatisch een trajectbegeleider gekoppeld aan enkelvoudige ambulante trajecten. Maar beiden benadrukken: het is een kwestie van maatwerk. Als de ambulant hulpverlener van mening is dat er trajectbegeleiding nodig is, kan een van ons altijd benaderd worden. Wij kijken graag even mee!