Systemisch samenwerken met Juzt

08-feb-2017

Systemisch denken: wat is dat precies?
‘Systeemdenken’ betekent dat je probleemgedrag probeert te begrijpen vanuit samenhang en context. Zo zal een kind bij ons altijd in relatie tot de ouders, gezinsleden en andere betrokkenen worden gezien. We proberen de familie en belangrijke betrokkenen - het netwerk - in kaart te brengen én opnieuw in hun kracht te zetten. Systeemdenken heeft aandacht voor (veer)kracht, maar ook voor kwetsbaarheden (trauma) en beperkingen. We besteden veel aandacht aan interacties: hoe zet je patronen van onmacht om in meer helpende interacties? Een methodiek die we hierbij inzetten is verbindend gezag, ook wel geweldloos opvoeden genoemd.

Er is afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het systemisch denken en werken. We hebben opleiders en supervisors in systeemtherapie aangetrokken. Teams worden hierin bijgeschoold of krijgen supervisie. Dat leidt tot een grotere betrokkenheid van ouders en het eigen netwerk. Als eerste jeugdzorginstelling zijn wij gestart met een interne scholing Systeemtherapeutisch Werk (STW).

Innovaties in systemische hulpverlening

  • Een specifieke vorm om het netwerk actiever te betrekken, is het inzetten van een ‘JIM’: Je eigen Ingebrachte Mentor zoals een oom, tante, vriend of buur.
  • Een intensieve systeembehandeling om uithuisplaatsing te voorkomen is een gezinsopname, daarbij wordt het hele gezin opgenomen in een gezinshuis en intensief begeleid. Waarbij we het gezin in hun kracht aanspreken om patronen te doorbreken, wat hun thuis nog niet lukt.
  • Op meerdere plaatsen zijn we al gestart met Multi Family Therapy (MFT) groepen, ofwel het werken met meerdere families tegelijkertijd.
    Wat zeggen onze cliënten?

Onze cliënten, ouders en familieleden reageren positief. Onderstaand wat reacties:

  • Ouderbetrokkenheid is fijn;
  • We hebben meer zicht op de behandeling;
  • We voelen ons onderdeel van het behandelproces en hebben er invloed op;
  • We voelen ons als ouders serieus genomen en in onze kracht gezet;
  • We leren van elkaar, maar het is ook fijn om ervaringen te delen en dingen bij elkaar te herkennen.

Meer informatie? Neem contact op met Bruno Hillewaere: bruno.hillewaere@juz.nl


Gerelateerde nieuws- en agendaitems

Juzt 16-mrt-2017

Ik laat je niet los! Ouders en jongeren samen actief in behandeling

Systeemgericht werken binnen de residentiële jeugdzorg is al een poos in opkomst. Ouders, familie en vrienden van de jongere krijgen daarbij een grotere rol in de behandeling. Toch is systeemgericht werken geen gemakkelijke opgave als een jongere, vaak gedwongen, in een residentiële (gesloten) setting aan zichzelf moet werken.

Lees meer
Juzt 16-mei-2017

Ervaring van ouders met methode ‘Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit in gezinnen’

Onze ervaring met deze methode is heel positief. We hadden er nog nooit van gehoord (behalve dan de analogie met Gandhi), maar we wilden het maar al te graag proberen omdat we in een hopeloze situatie zaten.

Lees meer