Sluiting JeugdzorgPlus locatie De Vliethoeve

30-okt-2019

Vandaag is bekend geworden dat Juzt van plan is om JeugdzorgPlus locatie De Vliethoeve in Kortgene eind van dit jaar te sluiten. De oorzaak hiervan is tweeledig.

Op het terrein van de Vliethoeve wordt “JeugdzorgPlus” geboden, een specifieke en complexe zorgvorm, en speciaal voortgezet onderwijs op maat. In gesloten setting werken de cliënten aan hun doelen, het eigen perspectief en uitstroom richting bijvoorbeeld het eigen gezin of begeleid zelfstandig wonen. In de afgelopen jaren heeft de Vliethoeve vele jeugdigen geholpen om hun leven weer op de rit te krijgen. Zij zitten inmiddels op het MBO, hebben weer een eigen thuis of zijn doorgestroomd naar lichtere zorgvormen in de eigen regio.

  

Ondanks dat, blijkt het niet meer haalbaar om deze zorg te continueren op De Vliethoeve.  Vanaf 2017 is er landelijk gezien sprake van een afname van het aantal plaatsingen binnen JeugdzorgPlus. In de regio Zuid, waartoe de Vliethoeve behoort, is deze afname het grootst. De verminderende vraag naar JeugdzorgPlus heeft zich in 2019 doorgezet. Daarbij heeft de regio die de JeugdzorgPlus bij Juzt inkoopt ook besloten om vanaf 1-1-2020 de JeugdzorgPlus in te kopen bij één partij, Via Almata. Deze beide ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de JeugdzorgPlus instelling de Vliethoeve op 31 december zal sluiten. 

 

De jongeren en hun ouders worden momenteel op de hoogte gesteld van de aangekondigde sluiting. Daarbij nemen Juzt en onderwijspartner Respont hun verantwoordelijkheid in het realiseren van een warme overdracht van de jeugdigen.  Per jongere wordt op maat afgestemd wat voor hen het best passende perspectief is. Voor ongeveer de helft is dit al bekend, zij hebben hun behandeling op de Vliethoeve al bijna afgerond en gaan binnenkort uitstromen. Voor de andere jongeren wordt in goed overleg met ouders, voogd en verwijzers gekeken naar de vervolgplaats.