Sluiting laatste AMV-locaties  

08-nov-2019

 

Sinds begin 2019 is er sprake van een hogere uitstroom ten opzichte van instroom op AMV-cliënten. In een eerder stadium werden daarom de AMV-locaties in Amersfoort, Arnhem en Haarlo gesloten.  Per 1 januari 2020 stopt ook de opvang in de nog resterende AMV-locaties in Breda en Roosendaal.

De opvang van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) staat los van de recente ontwikkelingen binnen de organisatie of de Jeugdzorgsector in het algemeen. Juzt vangt in opdracht van de voogdij-instelling Stichting Nidos de AMV-cliënten op. Deze bieden we veiligheid, begeleiding, onderdak en een zo goed mogelijke start op het leven in Nederland. Omdat de instroom landelijk afneemt, heeft dit direct gevolg op de benodigde capaciteit van opvanglocaties. Hierdoor is Juzt genoodzaakt de locaties in Roosendaal en Breda te sluiten.

Nidos zal na de sluiting van de locaties in Roosendaal en Breda de jongeren voortaan over AMV-locaties van andere aanbieders verspreiden die capaciteit over hebben. De huidige cliënten die nu nog op de AMV-locaties van Juzt verblijven, hebben vorige maand te horen gekregen dat zij ofwel gaan verhuizen, ofwel uitstromen omdat ze 18 jaar geworden zijn. Individueel is er bekeken wat het beste zou passen. Voor de AMV-medewerkers betekent de sluiting dat zij worden herplaatst op beschikbare functies binnen Juzt, waarbij eveneens individueel maatwerk plaatsvind. Tegelijk vraagt het wederom flexibiliteit en de nodige veerkracht. Onze complimenten gaan uit naar de wijze waarop er met dit vervelende nieuws is omgegaan en een ieder zich in eerste instantie op de jongeren heeft gericht.