SDW, Juzt en GGZ WNB vormen zorgcombinatie voor complexe jeugdhulp

20-dec-2017

Woensdag 20 december tekenden de bestuurders van SDW, Juzt en GGZ WNB een samenwerkingsovereenkomst voor de zorgcombinatie ‘Samen deskundig’. Deze zorgcombinatie heeft als doel bij kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar met een complexe, specialistische hulpvraag direct maatwerk te bieden.

Vanaf 1 januari 2018 is ‘Samen deskundig’ aanbieder voor hoogcomplexe jeugdhulpverlening voor gemeenten in de regio West-Brabant West.

Specialismen
De drie aanbieders hebben ieder hun specialismen. Zo is SDW er voor de verstandelijk beperkten en kinderen met een ontwikkelingsachterstand, Juzt voor jeugd- en opvoedhulp en GGZ voor de psychiatrische hulpverlening. Bij het opstellen en inzetten van een passende behandeling maken de drie organisaties vanuit de zorgcombinatie intensief gebruik van elkaars expertise en deskundigheid.

Eén toegangsloket
Het opstarten van ‘Samen deskundig’ heeft verder als voordeel dat er slechts één toegangsloket is waar de zorgvrager terecht kan, ongeacht welke zorg nodig is. “We kunnen nu als zorgorganisaties samen kijken wat er nodig is aan ondersteuning of behandeling binnen dat gezin en voor de jeugdige. Dat is voor zo’n gezin ook veel prettiger dan wanneer het zelf uit moet zoeken bij welke organisatie zorg aangevraagd moet worden. Zeker als er op diverse gebieden wat aan de hand is of als nog onderzocht moet worden wat er aan de hand is en welke zorg dus nodig is”, aldus de drie bestuurders.

Pilot doorontwikkelen
‘Samen deskundig’ komt voort uit een pilot van de drie organisaties, waarbij gezamenlijke diagnostiek en behandeling (triage) plaatsvond bij kinderen van 0 tot 6 jaar met een zeer complexe hulpvraag. “Met deze vroegtijdige diagnostiek en behandeling kunnen we problemen in een later stadium voorkomen. De pilot was een succes. In de zorgcombinatie ‘Samen deskundig’ ontwikkelen we door op de pilot en bieden we behandeling aan alle kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun netwerk met complexe zorgvragen.”