Lievenshove sluit haar deuren

07-mei-2019

Al enige tijd is bekend dat Juzt van plan is locatie Lievenshove te sluiten. Nu is dat moment aangebroken. De laatste 14 jongeren zijn enkele kilometers verderop ondergebracht in Teteringen of verhuisd naar verschillende JeugdzorgPlus instellingen.

De reden voor de sluiting van Lievenshove is het verouderde terrein en zorgen met betrekking tot veiligheid in en om de locatie. De verhuizing is vanaf oktober 2018 gefaseerd in gang gezet. In samenwerking met o.a. diverse gemeenten is gewerkt aan een verantwoorde afbouw van de locatie.

Naar aanleiding van signalen van ouders heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een onderzoek uitgevoerd naar de situatie op het Lievenshove terrein. Ondanks alle extra inspanningen om de veiligheid en kwaliteit te borgen voor de laatste jongeren, kreeg de locatie een formele aanwijzing. Dit onderstreept het eerdere besluit om deze locatie te sluiten.

Na een roerige periode sluit Lievenshove na 75 jaar jeugdwerk haar deuren nu definitief. Het zijn moeilijke tijden voor de jeugdzorg en niet alles kan zoals we zouden willen. Desalniettemin zet Juzt zich in voor de rechten van het kind en de best mogelijke zorg voor gezinnen met complexe problematiek. Waar de deur van Lievenshove sluit, wordt op andere plekken verder gewerkt aan het bieden van perspectief voor deze kwetsbare jongeren.

Esther Overweter, bestuurder
Olof Suttorp, voorzitter Raad van Toezicht