Jeugdhulp anders organiseren

17-mei-2019

Samen met jeugdzorgregio’s West-Brabant Oost, West-Brabant West en Zeeland verkennen wij op dit moment de mogelijkheden om de jeugdzorg die Juzt levert op een andere wijze te organiseren.

Achtergrond
De transformatie van de jeugdzorg in Nederland die in 2015 met de decentralisaties van kracht is geworden, heeft gezorgd voor een verschuiving in het zorglandschap. De focus kwam in West-Brabant Oost, West-Brabant West en Zeeland vooral te liggen op preventieve zorg en lichtere zorg.
Juzt is gespecialiseerd in complexe, zwaardere ambulante en residentiele zorg. De afgelopen jaren heeft Juzt meerdere reorganisaties met krimp in personeel moeten doorvoeren. Echter door onder meer de druk op de budgetten, onderbezetting in de jeugdzorgplus, in combinatie met zware
huisvestingslasten en de afnemende instroom van minderjarige vluchtelingen verkeert Juzt nu in een zorgelijke liquiditeitssituatie.

Doel: continuïteit van zorg
De continuïteit van zorg voor jeugdigen en ouders heeft voor alle betrokken partijen de hoogste prioriteit. We zetten in op het behoud van de specialistische kennis en behoud van de deskundige jeugdhulpprofessionals van Juzt voor de regio.

Scenario’s
Wij werken op dit moment aan drie scenario’s:

  • Overname
  • Het afstoten van verlieslatende activiteiten
  • En de gecontroleerde overdracht van onderdelen

De komende maand werkt Juzt samen met de gemeenten aan een plan om de haalbaarheid van het laatste scenario uit te werken. In dit kader is er intensief contact met het ministerie van VWS en de Jeugdautoriteit.

Proces van de afgelopen weken
Het zorgvuldige en uitgebreide verkennend onderzoek met Amarant Groep naar een niet-vrijblijvende en exclusieve samenwerking is beëindigd. In verband met de kritieke financiële situatie bij Juzt heeft de Jeugdautoriteit de gemeenten in West-Brabant en Zeeland met spoed verzocht om
op bestuurlijk niveau bijeen te komen. De regio’s West-Brabant Oost en West-Brabant West hebben gezamenlijk een oplossing gevonden om het liquiditeitsprobleem te verhelpen. Er is een lening verstrekt van € 2,6 miljoen, waardoor de urgentie van de situatie tijdelijk is afgenomen.