Ik laat je niet los! Ouders en jongeren samen actief in behandeling

16-mrt-2017

‘Mensen beschikken zowel bewust als onbewust over een groot aantal hulpbronnen. Mensen weten vaak meer dan ze weten en kunnen vaak meer dan ze beseffen.’ (Derks en Hollander, 1996).

De Vliethoeve is in samenwerking met De Kering (Juvent) een MFT behandelgroep gestart. Multi- Family Therapy (MFT) is een vorm van systeembehandeling die gebruik maakt van de krachten en ervaringen van meerdere gezinnen, om zo verbetering in de gezinssystemen en bij jongeren te bewerkstelligen. Het is een combinatie van systeem- en groepsbehandeling.

Samenwerken en vertrouwen
Er worden activiteiten gedaan waarin samenwerking belangrijk is. Het beleven van plezier - wat vaak langere tijd afwezig was - en het opnieuw creëren van een vertrouwensband tussen ouder(s) en jongere wordt bij deze opdrachten gestimuleerd. De hulpverleners leiden het proces niet, maar zij begeleiden. Het resultaat is vaak een zichtbare verbetering van onderlinge relaties. Er is meer begrip voor het negatieve gedrag en de betekenis hiervan voor de onderlinge relaties. Ouders en jongere creëren meer vertrouwen in hun eigen vermogen om problemen anders op te lossen.

Ervaringsverhalen
''Ik heb mijn dochter weer terug gekregen. Samenwerken was eerder bijna niet mogelijk, maar ik heb nu geleerd hoe ik haar beter kan bereiken,’’ vertelt een moeder van een 16-jarige. Een andere moeder zegt: ''Mijn dochter luistert beter naar me. Ik kan krachtiger optreden en zeggen wat ik verwacht.’’ En een van de deelnemende jongeren (15) stelt: ''Mijn vader kan me nu beter begrijpen en weet dat ik hem meer nodig heb dan hij zelf denkt.’’