Geslaagd afscheidsfeest Lievenshove

08-apr-2019

Niets is eeuwig. Huize Lievenshove, ooit een begrip in de kinderbescherming, houdt na (bijna) 75 jaar op te bestaan. In het begin – vlak na Wereldoorlog II – werden kinderen in verdrukking vooral geholpen door uithuisplaatsing in een internaat. Door de jaren heen groeide het uit tot een plek die voor veel mensen grote betekenis kreeg. Oud-bewoners zijn er opgegroeid en oud-medewerkers hebben op Lievenshove hun vak geleerd en uitgeoefend. Inmiddels werken zij elders of zijn ze al met pensioen gegaan. Voor velen geldt dat de periode Lievenshove een belangrijk rol in hun leven heeft gespeeld.

Bij de sluiting van Lievenshove wilden velen hiervan de kans hebben om elkaar nog eens te ontmoeten en herinneringen op te halen. Vandaar dat op 6 april jl. een reünie georganiseerd werd. Ter gelegenheid daarvan zijn in een boekje zulke herinneringen aan Lievenshove geboekstaafd, zodat Lievenshove in dit boekje in zekere zin nog voortleeft als een blijk van de betekenis die deze instelling heeft gehad.

Dit boekje is te bestellen op erfgoed@juzt.nl. De kosten bedragen € 5,- per stuk, over te maken naar: NL 38 TRIO 0379 2234 73 op naam van Erfgoed Juzt.