Gemeente Oosterhout bezoekt Juzt Lievenshove

06-jul-2017

Gisteravond hebben de Oosterhoutse gemeenteraad en enkele ambtenaren een werkbezoek gebracht aan Juzt. Op Lievenshove werden zij bijgepraat over de invulling van de jeugdhulpverlening in Oosterhout en omgeving. Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp. Met het werkbezoek kregen zij een beter beeld van het werkterrein van Juzt in het algemeen en Lievenshove in het bijzonder.

Wethouder Robin van der Helm heeft in de opening zijn visie op jeugdhulpverlening gedeeld: “We zijn als gemeente verantwoordelijk voor adequate hulp aan kwetsbare jongeren. Om dat te kunnen bieden zullen we met elkaar moeten blijven innoveren. In de zoektocht naar efficiëntie moeten we ook oog hebben voor continuïteit. Instellingen voor specialistische zorg en bovenregionale functies worden hierdoor minder kwetsbaar.”

De jongerenraad heeft, middels prikkelende stellingen en hun ervaringen, de knelpunten rondom de overgang 18-/18+ onder de aandacht gebracht. Daarna heeft Ingrid Benoist, locatiemanager Lievenshove, over de werkwijze van Juzt gesproken. Onderwerpen die de revue passeerden: de praktische invulling van de jeugdhulpverlening en de samenwerking met andere hulpverleners, zoals GGZ, scholengemeenschappen, Veilig Thuis en het sociaal wijkteam.

In het tweede gedeelte werd in workshops gesproken over onderwerpen zoals pleegzorg en de werkwijze Jouw Ingebrachte Mentor (JIM). Daarbij waren ook pleegouders en JIMs aanwezig om raadsleden te informeren vanuit hun eigen ervaringen. De aanwezigen kregen daarna een rondleiding van de jongeren van Lievenshove. Met veel trots vertelden zij over wat zij bereikt hebben in hun periode bij Juzt Lievenshove.

Het was een constructief werkbezoek, waarbij de raadsleden van dichtbij hebben kunnen zien hoe de jeugdhulpverlening is georganiseerd. Reacties vanuit de gemeenteraad: “Het wordt mij zo veel duidelijker waar het om gaat in de jeugdzorg en waar knelpunten zitten.” “Jim is een mooie methode, lijkt op de vroegere rol van onderwijzer, dorpspastoor. Iemand in wie je vertrouwen hebt en die er voor jou is. Een mooi initiatief wat we zeker verder uit moeten proberen!”

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Juzt is een van de instellingen die hulp verleent. Juzt is aanbieder van specialistische jeugd- en opvoedhulp bij complexe problemen en helpt gezinnen die met huiselijk geweld te maken hebben. Op Lievenshove worden jongeren opgevangen in open en gesloten groepen. Behandeling is gericht op jongeren met complexe problemen, waarbij veiligheid en stabiliteit centraal staan. Terugkeer naar de eigen omgeving is altijd het uitgangspunt.