Individuele ouder-kindbehandeling op MKD en thuis

05-feb-2020

Rik is een jongen van inmiddels 4,5 jaar oud. Hij is halverwege 2018 gestart met dagbehandeling op het MKD in Oosterhout. Rik en zijn ouders hebben in 2018 en 2019 tevens deelgenomen aan individuele ouder-kindbehandeling, wat zowel op het MKD, als thuis heeft plaatsgevonden. 

Na de zomervakantie van 2019 is Rik gestart binnen het speciaal onderwijs. Het gaat goed met Rik en zijn ouders. Aan de individuele ouder-kindbehandeling (in combinatie met de dagbehandeling) hebben ouders en Rik tot op de dag van vandaag veel gehad. 

Jeugdzorgwerker en FloorPlay-coach Kim, licht toe: “De individuele ouder-kindbehandeling, waarbij het contact tussen ouder(s) en kind positief gestimuleerd wordt door middel van spel, is gedurende de dagbehandeling gestart. In overleg met ouders is afgestemd om de ouder-kindsessies te starten met Rik en zijn vader op het MKD. Na verloop van tijd is met elkaar afgestemd om de sessies thuis te laten plaatsvinden. Op deze manier werd hetgeen geoefend en ontwikkeld was op het MKD in de eigen omgeving verder verstevigd. De sessies tussen Rik en moeder hebben na een paar keer op het MKD ook thuis plaatsgevonden. Nadat de dagbehandeling was afgerond, zomer 2019, is de ouder-kindbehandeling thuis gecontinueerd tot en met november om zo nog meer succes-ervaringen op te doen in het beleven van gedeeld plezier en de ouder-kindcontacten positief verder te stimuleren in de thuissituatie. De verdieping in het contact tussen Rik en zijn ouders is gegroeid.”

“Zowel wij, als Rik zijn enorm gegroeid,” vertellen de ouders. “Op het MKD, maar voornamelijk thuis konden we middels de sessies ervaren hoe Rik zich stapje voor stapje heeft ontwikkeld op allerlei gebieden. Met name de sociaal-emotionele ontwikkeling en de mogelijkheden om interactief met anderen te communiceren, problemen op te lossen en betekenis te geven aan zijn spel, zijn erg gegroeid. Daarnaast is zijn zelfbesef door de sessies zo goed ontwikkeld dat hij zelfs een eigen willetje begon te krijgen, in de positieve zin.

Wij, als ouders, hebben erg veel geleerd in het communiceren met Rik. We begrijpen hem nu beter en hebben gezien hoe we met hele kleine aanpassingen veel met hem kunnen bereiken. Bedankt voor al jullie inzet, hele handige en praktische tips!”.