Behandelgroep Juzt verhuisd, voldaan aan aanwijzing inspectie

27-jun-2019

Op 4 juni 2019 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een bezoek gebracht aan Juzt locatie Laanzicht, waar de open behandelgroep Neptunus op dat moment tijdelijk verbleef in het logeerhuis. 

Juzt heeft de Inspectie tijdens dit bezoek geïnformeerd over de voorgenomen verhuizing van de jeugdigen van Neptunus naar een ander pand op Laanzicht en het verhuisplan aan hen voorgelegd. Deze verhuizing heeft vandaag conform het verhuisplan plaatsgevonden. Zowel medewerkers als jongeren zijn positief over het nieuwe, definitieve onderkomen. 

Met deze verhuizing voldoen we aan criterium 3.1 van het toetsingskader VHJ inhoudende dat de fysieke leefomgeving van goede kwaliteit is. De Inspectie zal de locatie op korte termijn nogmaals bezoeken om vast te stellen of de last onder dwangsom (LOD) inzake deel 2 van de aanwijzing kan worden ingetrokken.