Beëindiging PEL Tholen

18-apr-2019

Juzt biedt het Project Ervarend Leren aan in Tholen. De jongeren zorgen daar samen voor de dieren, de moestuin, ze bakken hun eigen brood en ze werken (samen met onze collega’s) aan hun doelen. Hoewel Juzt als organisatie en de cliënten zelf het als een positieve interventie ervaren, blijkt de instroom op PEL locatie Tholen achter te blijven. In de afgelopen periode is helaas gebleken dat het niet rendabel is om PEL Tholen te continueren en dat hier ook onvoldoende financieel draagvlak voor is. Er is verder nog niet bekend wat er met de locatie en het pand zal gebeurden. Vooralsnog richten we ons op de afstemming met ouders en verwijzers, en bespreken we welke alternatieven mogelijk zijn voor de betrokken jongeren. 

Wij bedanken iedereen die betrokken was bij het Project ErvarendLeren in Tholen voor zijn of haar inzet!