Vlaggensysteem

Gaat plaatsvinden op: 04-feb-2020

Vlaggensysteem
Wat is normaal seksueel gedrag van een pleegkind en wat is zorgelijk?
Het vlaggensysteem biedt pleegouders/opvoeders handvatten om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, het bespreekbaar te maken en om gepast te reageren.
Het vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkomen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren.

Locatie: Erasmusweg 34 te Breda.
De bijeenkomst is op dinsdag 4 februari van 20.00 tot 22.00 uur.
Graag aanmelden via h.vanwanrooij@juzt.nlĀ 

Aanmeldformulier informatieavond pleegzorg