Pubers in pleegzorg

Gaat plaatsvinden op: 14-nov-2017

De puberteit in pleegzorg is soms heftig, alleen al doordat het kind met meerdere ouders te maken heeft. Deze avond geeft pleegouders inzicht in de achtergronden van het gedrag en reikt ideeën aan om pleegkinderen met zo min mogelijk problemen te begeleiden.

Locatie: De Krabbebossen
Bredaseweg 50
4891 SJ  Rijsbergen

Dinsdag 14 november van 19.45 tot 22.15 uur

Graag aanmelden bij Marion Kruis via m.kruis@juzt.nl of via 06-29081987.