1

Aanmelden na doorverwijzing

2

Intake en behandelplan

3

Bepalen juiste hulp

4

Start traject en begeleiding

5

Afronding en nazorg