Wanneer kunnen gezinnen beginnen?

Wij doen er alles aan om zo snel mogelijk te starten met het hulpverleningsproces. De weg hier naartoe ziet er bij Juzt als volgt uit:

  • Aanmelding
  • Intake, waarbij we samen met ouders en kind beslissen over de hulpverlening
  • Goedkeuring door desbetreffende gemeente
  • Start

Wie kunnen er hulp aanvragen?

Gezinnen kunnen voor een verwijzing naar Juzt terecht bij het Centrum voor Jeugd- en Gezin of Sociaal Wijkteam van de gemeente, indien daar contractafspraken mee gemaakt zijn. Hulp kan ook gestart worden na een verwijzing van jeugdartsen, medisch specialisten of huisartsen, een gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering of rechtelijke machtiging.

Direct regelen 

Verder lezen:


Toelichting

* Bij pleegzorg en gezinshuizen (jeugdhulp met verblijf in een gezin) is de starttijd afhankelijk van de zogenaamde matchingsperiode. De matchingspersode is de periode die nodig is om te zien welk pleeggezin of gezinshuis het beste bij een kind of jongere past. Is er niet direct een geschikte match met een pleeggezin/gezinshuis? Dan wordt er met ouders/verwijzers afgestemd hoe deze periode te overbruggen.

**Elke aanvraag wordt in behandeling genomen maar kan pas van start gaan zodra deze compleet is. Hiervoor is zowel het aanmeldformulier van een verwijzer nodig als de beschikking vanuit de gemeente. Een beschikking is de bevestiging van de gemeente dat Juzt de gevraagde hulp mag verlenen. Bij een crisis/noodsituatie loopt de route via SEZ (spoedeisende zorg).