Juzt biedt specialistische hulp

Juzt is aanbieder van specialistische jeugd- en opvoedhulp bij complexe problemen en helpt gezinnen die met huiselijk geweld te maken hebben.
We werken met een brede groep betrokken, professionele hulpverleners vanuit verschillende specialisaties.

Lees meer

Iedere cliënt is uniek en behoeft een andere maatwerkbenadering, bekijk alle vormen waarbinnen wij onze hulp aanbieden.


Ervaringsverhalen

Juzt zet zich in voor gezinnen en kinderen waarbij opvoeden niet vanzelf gaat. Samen werken we, met hun informele netwerk en onze samenwerkingspartners, aan complexe hulpvragen. Lees in deze reviews, hoe verschillende (oud)cliënten de hulp van Juzt ervaren: 

Ervaringsverhalen

JIM Jouw Ingebrachte Mentor

In 2017 is Juzt samen met partners in de regio West-Brabant gestart met de JIM-aanpak (‘Jouw Ingebrachte Mentor’; Van Dam & Verhulst, 2016).
De JIM wordt vóór de start van de hulpverlening door de jongere (vanaf 12 jaar) zelf gekozen en is bijvoorbeeld een opa, tante, bekende of buur. 

Lees meer

Veilig leef- en werkklimaat

Waar behandeling plaatsvindt in groepen (residentiële zorg), is het van belang om doorlopend aandacht te hebben voor de kwaliteit van het leef- en werkklimaat.

Lees meer

Digitalisering

In 2016 heeft Juzt een verkenning gedaan welke rol digitale hulpmiddelen kunnen spelen om positieve ontwikkeling van kinderen/jongeren én professionals te bevorderen.

Lees meer

Opvang kwetsbare meiden

Juzt is eind 2016 gestart met het opzetten van een behandelcentrum voor meisjes die slachtoffer zijn van mensenhandel/ loverboys (12-18 jaar).

Lees meer

Actueel


Samen Deskundig

Zorgcombinatie voor hoogcomplexe jeugdhulp regio West-Brabant West
'Samen deskundig' biedt kinderen en jeugdigen met een complexe, specialistische hulpvraag direct maatwerk. SDW, Juzt en GGZ WNB zijn de drie partners in 'Samen deskundig' met ieder zijn eigen specialismen. Bij het opstellen en inzetten van een passende behandeling maken de drie aanbieders intensief gebruik van elkaars expertise en deskundigheid.

SAMEN DESKUNDIG IN KERNWOORDEN:
1.  Meerwaarde door gezamenlijke deskundigheid
2.  Kwalitatieve jeugdhulp met maximaal resultaat
3.  Inzet op eigen kracht van het gezin
4.  Professioneel maatwerk voor de jeugdige en het systeem
5.  Snelle inzet van behandeling

 

 

 

 

Samen Deskundig

Hulp nodig?

Hoe kan ik me aanmelden? Ik ben doorverwezen naar Juzt, hoe nu verder? Wat kost de hulp? Waar kan ik terecht bij een crisissituatie? De juiste hulp, begint bij Juzt.

Wachttijden

Wij streven ernaar om jeugdige en gezinnen zo snel mogelijk te helpen. Afhankelijk van de hulpvraag kan er een wachtlijst zijn. Mocht er een wachtlijst zijn, dan bekijken we samen of er een goed alternatief is zodat we gedurende de wachttijd alvast aan de slag kunnen. Voor vragen of actuele wachttijden kunt u contact opnemen met het klantenbureau 076 - 525 64 44.


Projecten & innovaties