Stage en afstuderen

Stagelopen bij Juzt betekent dat je werkzaamheden uitvoert in een dynamische werkomgeving.

Nominatie Stagebedrijf van het jaar

Stage bij Juzt

Juzt investeert graag in stagiaires, want dat zijn onze mogelijke toekomstige professionals. Behalve een adequate begeleiding tijdens de stageperiode, biedt Juzt zijn stagiaires praktijkgerichte trainingen. Daarin krijgen zij de handvatten aangereikt die nodig zijn om in de beroepspraktijk goed te kunnen functioneren. Juzt heeft jaarlijks veel stageplaatsen ter beschikking binnen de diverse hulpvormen. We hebben plaats voor MBO-stages, HBO-stages, en stages voor studenten met een academische opleidingsachtergrond. Ook bieden we mogelijkheden voor afstudeerprojecten en -onderzoeken.  Juzt biedt geen BBL en omscholingstrajecten aan.

Heb je interesse in een stageplaats bij Juzt?
Voor meer informatie over  MBO- en HBO-stagesen/of concrete verzoeken kun je contact opnemen met de afdeling HRM (076 - 581 12 11) of stage@juzt.nl. Geef duidelijk in jouw stage- of afstudeerverzoek aan naar welke locatie, doelgroep en hulpvorm je interesse uitgaat. Zonder deze informatie kunnen wij je stageverzoek niet aan de juiste persoon doorsturen.

Sluitingstermijnen
Juzt hanteert de volgende reactietermijnen:
- aanvang stage in september? Dien uiterlijk 1 februari een verzoek in;
- aanvang stage in februari? Dien uiterlijk 4 november een verzoek in.
Buiten de genoemde data worden geen stageverzoeken in behandeling genomen. De reactietermijn voor de stages die in september aanvangen is inmiddels verstreken.´╗┐

Let op!
Studenten van de Avans Hogeschool locatie Breda en Fontys Hogeschool kunnen hun stageverzoek niet rechtstreeks naar Juzt sturen. Het stageverzoek wordt dan niet in behandeling genomen. Studenten van beide opleidingen sturen hun verzoek naar het praktijk-/stagebureau van hun opleiding. Het praktijk-/stagebureau van beide opleidingen zorgt voor contact met Juzt.

Academische stages
Voor meer informatie over academische stages en/of concrete verzoeken kun je contact opnemen met Eefje Strijbosch (076 - 525 64 44) of e.strijbosch@juzt.nl. In maart/april vindt de selectieprocedure plaats voor de stages die starten in september. Deze procedure wordt centraal geco├Ârdineerd voor alle stageafdelingen. Je mag je voorkeur aangeven voor een bepaalde locatie, doelgroep of hulpvorm, maar dit is voor de academische stages niet noodzakelijk.

Stagevergoeding
Stagiaires ontvangen bij Juzt een stagevergoeding conform de cao Jeugdzorg. De stagevergoeding bedraagt 250,- euro bruto per maand o.b.v. een 32-urige stageweek. Dit bedrag is inclusief de tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer.

VOG
Om stage te kunnen lopen bij Juzt, hebben wij een verklaring omtrent gedrag (VOG) nodig. Via onze HRM administratie krijg je digitaal een aanvraag VOG verklaring toegestuurd. Na ontvangst van de VOG zal een stagecontract worden opgesteld.  De kosten voor de VOG (circa 30 euro) worden uiteraard vergoed door Juzt.

Afstudeerprojecten en -onderzoeken
HBO Afstudeerprojecten bestaan uit concrete opdrachten die zelfstandig worden uitgevoerd. De formulering van de opdracht gebeurt altijd in goed overleg met de afdeling waar het project wordt uitgevoerd. De afstudeerprojecten worden alleen uitgevoerd door studenten die al eerder bij Juzt stage hebben gelopen.

Voor academische stagiaires biedt Juzt de mogelijkheid tot het  - onder begeleiding - uitvoeren van afstudeeronderzoek binnen de instelling. Voor algemene informatie over afstudeerprojecten en -onderzoeken kun je contact opnemen met de afdeling HRM via stage@juzt.nl.

 
 
We juzt care