Privacy statement

Bezoekinformatie wordt gebruikt om het serviceniveau en effectiviteit van onze site te verbeteren. 

Op deze pagina kun je lezen hoe Juzt omgaat met persoonsgegevens die via de website binnenkomen. Dit op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) die sinds 1 september 2001 van kracht is.

Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) houdt hier toezicht op.

Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden als dat uitdrukkelijk is meegedeeld. Ook moet duidelijk zijn voor welk doel de gegevens worden bewaard. Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Ook worden ze niet langer bewaard dan voor dat doel nodig is.

De wet geeft enkele uitzonderingen op deze regel. De gegevens kunnen bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor opsporing, als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Meting voor statistieken
Bezoekinformatie van deze website wordt gemeten en geanalyseerd met Google Analytics. Het IP-adres van jouw internetaansluiting wordt gebruikt om onder andere internetverkeersgegevens en gegevens over jouw browsertype en computer te verzamelen.

Ook wordt gebruikgemaakt van cookies. Een cookie is een bestand dat op jouw computer wordt opgeslagen en waarmee je bij een vervolgbezoek op onze website kan worden herkend. De cookies bevatten slechts een uniek nummer, geen persoonsgegevens. De cookies kunnen niet worden gebruikt om je op websites van derden te identificeren. Bij bezwaar tegen het gebruik van cookies, kun je in jouw browser 'cookies off' instellen of de 'cookies off'-button aanklikken.

IP-adressen en cookies worden niet gebruikt om je persoonlijk te identificeren. De diensten van Google Analytics worden uitsluitend gebruikt om de effectiviteit van onze website te verbeteren.

 

Privacy statement

 
 
 
 
We juzt care