Soorten pleegzorg

Soms is een korte periode in een pleeggezin voldoende om problemen aan te pakken. Ouders kunnen dan snel de opvoeding van hun kind weer zelf aan. Pleegzorg kan ook langer duren, zelfs tot een kind meerderjarig is.
 

Je kan als pleegouder zorgen voor een kind van een bekende uit de omgeving, bijvoorbeeld een kind van familie, vrienden of buren, dit noemen we netwerkpleegzorg

Als je als pleegouder gaat zorgen voor een voor jou onbekend kind noemen we dit bestandspleegzorg.

Er zijn verschillende soorten pleegzorg

Pleegzorg voor korte tijd
Crisisopvang: is voor kinderen die vanuit een crisissituatie binnen 24 uur geplaatst moeten worden.

Kortverblijf: na een crisisperiode van 4 weken kan een kortverblijfperiode volgen. Tijdens deze periode van gemiddeld 6-12 maanden proberen we het toekomstperspectief van het kind helder te krijgen. 

Pleegzorg voor lange tijd
Langverblijf pleegzorg; deze vorm van pleegzorg is voor kinderen die niet meer terug naar hun ouders kunnen maar wel het beste in een gezin kunnen opgroeien. Er bestaat de mogelijkheid dat het kind tot zijn 18de jaar in het pleeggezin blijft wonen.


Weekend- of vakantiepleegzorg; voor kinderen die af en toe een weekendje of vakantie gaan logeren, zodat hun ouders ontlast worden of niet al hun vrije tijd op de leefgroep hoeven door te brengen. De kinderen bezoeken voor langere tijd een aantal weekenden per maand of vakanties bij hetzelfde weekendpleeggezin. 

 
 
We juzt care