PleegOuderRaad

De PleegOuderRaad (POR) bestaat uit  een groep pleegouders die alle vormen van
pleegzorg vertegenwoordigen: netwerk-, bestands-, crisis-, weekend-  en vakantiepleegzorg.

De POR geeft pleegouders en -kinderen een onafhankelijke stem, door proactief en
kritisch hun belangen te behartigen. Zo wordt in samenwerking met Juzt optimale
zorg, veiligheid en welzijn geboden. De POR volgt pleegzorgontwikkelingen op de
voet en peilt wat er qua samenwerking met Juzt bij pleegouders en pleegkinderen
leeft. Wat hebben pleegouders en pleegkinderen het hardst nodig? Waar lopen ze
tegenaan? De POR is actief, kritisch en constructief.

 

 Juzt -pleegouderraad -tekst

 

 
 
We juzt care