Pleegouder worden

Rijk of arm, samenwonend of alleen, hetero of homo, iedereen kan in principe pleegouder worden. Wat telt is dat je een kind structuur, warmte en veiligheid kunt bieden.

Er zijn enkele voorwaarden
- Je bent minimaal 21 jaar
- Je kunt een stabiele leefsituatie bieden
- Je krijgt een verklaring van geen bezwaar van de Raad voor de Kinderbescherming (Juzt vraagt deze verklaring - na toestemming - aan).

Is pleegzorg iets voor jou?
Op de site van Pleegzorg Nederland staat een leuke test om te kijken of het pleegouderschap bij je past. Doe de test 

Voorbereiding op pleegouderouderschap

Het is een grote stap om een pleegkind in je gezin op te nemen en voor ieder gezinslid een ingrijpende verandering. Daarom helpt Pleegzorg je daarbij. Het STAP-trainingsprogramma (Selectie Training Aspirant Pleegouders) is een groepsgewijze voorbereiding op het pleegouderschap. Pleegzorg verwacht dat iedere nieuwe pleegouder dit programma volgt.
Het programma bestaat uit zes bijeenkomsten waarin verschillende thema's aan bod komen. Denk bijvoorbeeld aan: 

• ouders en familie;
• gedrag van pleegkinderen;
• effecten van pleegzorg op je gezin en omgeving;
• samenwerking met ouders en instanties.
 
Tijdens de training onderzoek je zelf of pleegzorg iets is voor je gezin. Ook wordt na de STAP duidelijk welke vorm van pleegzorg jou het meeste aanspreekt. Juzt beoordeelt, vanuit zijn verantwoordelijkheid voor pleegkinderen, of je een geschikte pleegouder bent. Halverwege de STAP-training komen de trainers op huisbezoek en aan het einde van de voorbereiding is er een afrondend gesprek op kantoor. Als zowel jij als Juzt van mening zijn dat pleegzorg bij je past, word je opgenomen in het bestand als pleegouder.

Individuele screening
De individuele screening bestaat uit vier gesprekken. Tijdens de screening komen dezelfde onderwerpen aan bod als tijdens de groepsgewijze voorbereiding. Het verschil met de STAP-training zit hem in het ontbreken van interactie met de groep en de praktijkvoorbeelden door demonstraties.

Een individueel traject wordt ingezet als:

  • aspirant-pleegouders de VIA-cursus hebben gevolgd;
  • aspirant-pleegouders door hun werk ervaring met pleegzorg hebben;
  • aspirant-pleegouders vanuit hun privéleven ervaring met pleegzorg hebben;
  • aspirant-pleegouders niet in een groep willen of kunnen functioneren. In dit geval gaat degene die het intakegesprek doet in overleg met het team.

Iemand die zelf pleegkind is geweest, gaat altijd de STAP-cursus volgen.

Zowel de deelnemers als de trainers maken een inschatting of een pleeggezin een stabiele en veilige situatie kan bieden aan een pleegkind. Bij twijfel wordt er binnen het team overlegd en waarnodig advies ingewonnen bij de gedragswetenschapper van pleegzorg. Het traject wordt afgesloten met een eindgesprek en een eindverslag.

Netwerkpleegzorg
Netwerkpleegzorg betekent: zorgen voor een kind uit jouw netwerk, bijvoorbeeld het zoontje van je zus of een klasgenoot van je eigen kind. Wanneer je een kind uit je netwerk op wil vangen is daarvoor een netwerkonderzoek noodzakelijk. Via Bureau Jeugdzorg wordt zo'n netwerkonderzoek aangevraagd.  Een netwerkonderzoeker van Juzt pleegzorg bekijkt samen met het kind, de ouders, de pleegouders en alle andere betrokkenen of het betreffende kind veilig en verantwoord kan opgroeien in jouw gezin.

In het kader van het netwerkonderzoek, dat 3 maanden duurt,  worden meerdere afspraken gemaakt met alle betrokkenen.
Uit de verschillende gesprekken moet duidelijk worden:

  • Wat het kind nodig heeft en bij kinderen vanaf 12 jaar wat zij zelf willen (recht van meedenken)
  • Wat jij, als  pleegouder, het kind te bieden hebt op affectief, financieel  en pedagogisch vlak
  • Hoe de relatie tussen jou en de biologische ouders is en of er mogelijkheid tot samenwerken is
  • Hoe de samenwerking met de verschillende instanties  (Bureau Jeugdzorg, Pleegzorg) verloopt

Wanneer de netwerkonderzoeker van Juzt Pleegzorg in overleg met de gedragswetenschapper tot een positief advies komt, zal de plaatsing door Juzt Pleegzorg worden ondersteund. Je krijgt dan een maandelijkse vergoeding en  structurele begeleiding door een pleegzorgwerker.

 

 
 
We juzt care