Begeleiding

Natuurlijk sta je er niet alleen voor als een pleegkind in jouw gezin komt wonen. Juzt blijft je helpen en ondersteunen.

Elk pleeggezin wordt begeleid door een pleegzorgwerker. Die bezoekt het pleeggezin regelmatig en onderhoudt ook contact met de ouders. De pleegzorgwerker schrijft, in overleg met ouders en het kind, een hulpverleningsplan. Hierin staan afspraken over het doel en de duur van de pleegzorg, de begeleiding en over het contact met de ouders. Zodra iedereen het hulpverleningsplan heeft ondertekend, wordt het vastgesteld. Dit plan wordt elk half jaar geĆ«valueerd in het zorgteam. In het zorgteam zitten jongeren, ouders, belangrijke betrokkenen en hulpverleners.

Pop en checklist indicatoren veiligheid kind in pleegzorg
Pleegzorgwerkers schrijven gezamenlijk met het pleeggezin een Pleegouder ondersteuningsplan (pop) Dit plan wordt jaarlijks geƫvalueerd.

In het POP worden wordt aangegeven wat de sterke kanten en aandachtspunten zijn van het pleeggezin en hoe de samenwerking verloopt.

Ook wordt tijdens de evaluatie een checklist  veiligheid kind in pleegzorg ingevuld en de risico's voor de veiligheid worden met de pleegouders besproken. De aandachtpunten en risico's voor de veiligheid van het pleegkind in het betreffende gezin worden meegenomen in de begeleiding.

Juzt biedt pleegouders daarnaast ook trainingen en themabijeenkomsten aan.

Voor de laatste maanden van 2016 hebben wij nog een aantal interessante avonden op het scholingsprogramma staan en we hopen dat jullie daar veel gebruik van zullen maken! Geef je op via m.kruis@juzt.nl.

Klik voor aanvullende informatie en tijden op de link van de bijeenkomst.

Graag zo spoedig mogelijk aanmelden bij Marion Kruis:

m.kruis@juzt.nl of via 06-29081987

 
 
We juzt care