Pleegzorg

Sommige kinderen kunnen tijdelijk of langdurig niet thuis wonen. Hun ouders zijn, om wat voor redenen dan ook, niet in staat om voor hen te zorgen. Juzt helpt pleegouders en pleegkinderen.

 
We juzt care