Visie, missie en kernwaarden

Alle medewerkers van Juzt werken vanuit dezelfde visie, missie en kernwaarden.

 

Onze missie, visie en kernwaarden vormen de ultieme referentie voor ons bestaansrecht en laten zien waar Juzt echt meerwaarde kan generen voor cliënten.

Visie
Juzt doet dit vanuit de visie dat opvoeden, veilig opgroeien en veilig samenleven niet altijd vanzelf gaan. Gezinnen kunnen dan steun vragen. Primair in het eigen sociale netwerk of aanvullend bij lokale voorzieningen. Soms zijn problemen zorgwekkend, hardnekkig en complex, zijn patronen inter-generationeel, dreigen verbindingen en vertrouwen binnen gezinnen blijvend verbroken te worden en/of zijn de rechten van het kind ernstig in het geding. Dan kan aanvullend specialistische hulp van Juzt ingezet worden. Juzt biedt hulp bij opvoeden en opgroeien en hulp bij situaties van huiselijk geweld. Altijd zo licht als mogelijk en zo intensief als nodig.

Juzt gaat in haar hulpverlening uit van de eigen kracht van de cliënt en zoekt samen met de cliënt en ieder die er voor hen toe doet naar passende oplossingen. Juzt werkt systemisch en oplossingsgericht. Dat wil zeggen dat Juzt problemen zoveel mogelijk beziet vanuit de context waarin ze ontstaan en in stand gehouden worden. Systemisch betekent dat Juzt brede aandacht heeft voor de systemen om de cliënt heen. We richten ons op hulpbronnen en steunfiguren, maar met duidelijke aandacht voor de risicofactoren, waarna we een gezamenlijke weging maken van wat haalbaar is in welk systeem.

Missie
Juzt biedt veiligheid en optimale ontwikkelingskansen voor jeugdigen en gezinnen met complexe opvoed- en opgroeiproblemen, doorbreekt voor slachtoffers van huiselijk geweld de spiraal van het geweld en stimuleert gedragsverandering in het systeem.

Kernwaarden
De kernwaarden van Juzt zijn: verbinding, vertrouwen, vakmanschap en veiligheid. 

 
 
We juzt care