Privacy

Welke gegevens worden vastgelegd in het dossier
Bij iedere aanmelding maken wij een dossier. Hierin worden alle relevante gegevens van het kind of de jongere vastgelegd. In dat dossier bewaart Juzt ook informatie die nodig is voor de hulpverlening. Dat zijn hulpverleningsplannen, indicatiebesluiten, onderzoeksverslagen, evaluatierapporten, gespreksverslagen en andere correspondentie. In de meeste gevallen heeft de cliënt deze informatie zelf gegeven. Soms krijgen we gegevens van derden, bijvoorbeeld van school of andere hulpverleners. De cliënt heeft hiervoor dan toestemming gegeven.

Meer informatie is te vinden in de folder klachten en privacy . Het volledige privacyreglement is hier te vinden.

 
 
We juzt care