Over Juzt

Jeugdzorgaanbieder Juzt is op 1 januari 2012 ontstaan uit een fusie tussen Tender, De Zuidwester en Don Bosco.

Over Juzt
Ouders en kinderen zijn onlosmakelijk verbonden als hoofdrolspelers in
opgroeien en opvoeden. Zodat kinderen en jongeren zich kunnen ontplooien en zo
volwaardig mogelijk kunnen participeren in onze samenleving. Als opvoeden en
veilig opgroeien niet vanzelf gaan kunnen gezinnen steun vragen, primair in het
eigen sociale netwerk of aanvullend bij lokale voorzieningen.

Soms zijn problemen zorgwekkend, hardnekkig en complex, zijn patronen
inter-generationeel, dreigen verbindingen en vertrouwen binnen gezinnen
blijvend verbroken te worden en/of zijn de rechten van het kind ernstig in het geding.
Dan kan specialistische hulp van Juzt op het gebied van opvoeden en opgroeien,
of hulp bij situaties van huiselijk geweld, aanvullend ingezet worden, zo licht
als mogelijk en zo intensief als nodig. Juzt biedt ook hulp bij situaties van huiselijk geweld.

Personeel
Juzt telt momenteel (februari 2016) 723 medewerkers. Daarvan werken er 543 in het primaire proces: 362 pedagogisch medewerkers, 74 ambulant hulpverleners, 66 therapeuten/(para)medische medewerkers, 41 medewerkers Pleegzorg, 32 leidinggevenden en 83 ondersteuners van het primaire proces. Daarnaast werken 65 mensen bij een ondersteunende dienst. Behalve deze 723 medewerkers heeft Juzt 91 stagiaires en 80 vrijwilligers.

Locaties
Juzt heeft twaalf locaties in Breda, Etten-Leur, Rijsbergen, Oosterhout, Roosendaal en Kortgene (Zeeland). Daarnaast worden op talloze adressen kinderen en jongeren in gezinshuizen/begeleid wonen en pleeggezinnen opgevangen. Crisisopvang gebeurt op één locatie in Roosendaal. Juzt biedt op vijf locaties (Breda, Rijsbergen, Oosterhout, Roosendaal en Bergen op Zoom) multidisciplinaire dagbehandeling aan voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Cliënten
Het cliëntenbestand van Juzt in 2015 telde 3733 personen.

Organogram
Bekijk hier het organogram van Juzt.

Brochures
In de corporate brochure van Juzt wordt de uitgangspunten van onze hulpverlening beschreven.

Kwaliteit
Juzt is HKZ-gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.

Partners van Juzt
Juzt hecht veel waarde aan een goede samenwerking met Bureau Jeugdzorg, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), gemeenten, scholen, kinderopvang, GGD, huisartsen en andere lokale partners.
 
Overige gegevens
RSIN: 8125.77.589
KvK: 41102035
Raad van Bestuur a.i.: Drs. W.D.(Wouter) Groot MBA

CAO: CAO Jeugdzorg
Jaarverslag: zie jaarverslagenzorg.nl

Inspectierapporten

- Inspectie GGD West-Brabant Don Bosco Dagopvang
- Inspectie GGD West-Brabant Don Bosco Buitenschoolse Opvang
 

 
 
We juzt care