Inspraak

Individueel
Wanneer je hulp ontvangt van Juzt, wordt je vanzelfsprekend betrokken bij het
opstellen en uitvoeren van het hulpverleningsplan.  Kinderen onder de 12 jaar worden
vertegenwoordigd door hun ouders. Jongeren tussen de 12 en 16 worden samen met
hun ouders betrokken bij de opstelling van het hulpverleningsplan.
In het plan worden de doelen van de hulp beschreven. Dit plan wordt regelmatig  besproken. Samen wordt gekeken of de gestelde doelen worden bereikt en of het plan moet worden bijgesteld.

Binnen Juzt zijn er een aantal medezeggenschapsorganen:

Cliëntenraad
Juzt heeft een cliëntenraad, waarin zoveel mogelijk de verschillende hulpvormen vertegenwoordigd zijn. In de cliëntenraad zitten volwassenen en jongeren samen. Allemaal  weten zij uit eigen ervaring hoe het is om hulp te ontvangen van Juzt. Zij behartigen de belangen van de kinderen en hun ouders, maar ook van de
volwassen cliënt die met huiselijk geweld te maken heeft.

De cliëntenraad denkt mee en geeft advies over onderwerpen die voor volwassenen,
ouders en jongeren belangrijk zijn. De cliëntenraad krijgt vragen vanuit Juzt voorgelegd, maar zet ook zelf onderwerpen op de agenda. Die kunnen gaan over maatschappelijke ontwikkelingen, veranderingen binnen Juzt,  rechten en plichten, veiligheid, cliënttevredenheid etc. De cliëntenraad vergadert jaarlijks ongeveer
acht keer per jaar.

Jongerenraden
Juzt heeft op een aantal locaties een jongerenraad. De jongerenraden denken mee en
geven advies over onderwerpen die voor jongeren en voor Juzt belangrijk
zijn. Hierbij kun je denken aan onderwerpen als huisvesting, rechten en
plichten, begeleiding, veiligheid etc.

De cliëntenraad en jongerenraden worden vanuit Juzt ondersteund. De cliëntenraad
is bereikbaar via cliëntenraad@juzt.nl of via de ondersteuner van de cliëntenraad 076-5256444.

 
 
We juzt care