Nieuws

Er gebeurt zoveel binnen Juzt, hierbij een selectie van het nieuws in en over onze organisatie.

 

Fusie tussen Blijf Zuid-Holland Zuid, Safegroup en Juzt
24-12-2015

Drie organisaties die hulp bieden aan gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld bundelen de krachten: per 1 januari 2016 fuseren Stichting Blijf Zuid-Holland Zuid, Stichting Juzt, Stichting Safegroup.  

Bestuurders en Raden van Toezicht hebben geconstateerd dat deze organisaties op basis van een gezamenlijke visie veel overeenkomsten hebben die intensivering van de samenwerking rechtvaardigen. Dit betreft een gezamenlijke visie op voorkomen en
stoppen van huiselijk geweld, seksueel geweld en geweld in  afhankelijkheidsrelaties bij kinderen en gezinnen, de hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen met problemen rond hechting en trauma.

In de voorbije maanden is het voorgenomen besluit tot fusie zowel inhoudelijk, organisatorisch als juridisch uitgewerkt.

De bestuurders en Raden van Toezicht hebben inmiddels het besluit tot fusie per 1 januari 2016 bekrachtigd met een handtekening onder de fusiedocumenten. Dit houdt in dat Stichting Blijf Zuid-Holland Zuid, Stichting Safegroup, en Stichting Juzt per 1 januari 2016 samen gaan als een organisatie onder de naam Juzt. Safegroup en Blijf Zuid Holland Zuid vormen samen een aparte sector binnen Juzt.

Door deze fusie ontstaat een groter draagvlak voor specialistische hulp op dit terrein en deze wordt zo beter bereikbaar voor verwijzers, cliënten en ketenpartners in de regio.

 

Erwin Höppener, bestuurder Juzt
Ernie van Dooren, bestuurder Safegroup / Blijf ZHZ

Nieuws

 

Juzt News

Meer nieuws
 
 
 
We juzt care