Minderjarige vreemdelingen

De afdeling AMV biedt opvang en begeleiding aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Het doel van de begeleiding is het herstellen van het dagelijks leven, zodat de voortgang van hun ontwikkeling gewaarborgd is. De begeleiding (en opvang) is zodanig georganiseerd dat de jongeren optimaal kunnen werken aan het versterken van de eigen competenties. Op deze manier is  de jongere beter in staat zijn toekomst in te vullen, waar ook ter wereld. Juzt doet dit in opdracht van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Bij de opvang werkt Juzt intensief samen met de voogdijinstelling Stichting NIDOS, de wettelijke vertegenwoordiger van deze minderjarige jongeren.

De opvang wordt uitgevoerd in twee verschillende woonvormen:

De Kinderwoongroep (KWG), een kleinschalige 24-uurs opvangvorm voor  twaalf  jongeren. De jongeren gaan naar school en worden gestimuleerd lid te worden van een club in de buurt. Als de jongere zich voldoende vaardigheden heeft eigengemaakt, wordt er binnen de woongroep gestart met een individueel trainingsprogramma zelfstandigheidstraining.

De Kleine wooneenheid (KWE), waar maximaal vier jongeren in de leeftijd van 16 tot 18 jaar wonen. De bewoners worden begeleid in het onderhouden en creĆ«ren van de eigen woon- en leefsituatie en leren zorg dragen voor gezondheid, uiterlijk en ontwikkeling. Begeleiding in de KWE is gericht op zelfredzaamheid en emotionele weerbaarheid van de jongere, waar ook ter wereld. In  een KWE is ongeveer 24 uur per week een begeleider aanwezig.

De woonvormen zijn gevestigd in Etten-Leur, Arnhem, De Glind, Haarlo en Roosendaal.

Voor meer informatie over onze opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen kunt u contact opnemen met Lisette de Klerk, manager: (076) 581 12 11.

Minderjarige vreemdelingen

 
 
 
 
We juzt care