Keinder Diagnostiek

Keinder Diagnostiek is er voor kinderen en jongeren die in hun ontwikkeling vastlopen of problemen ondervinden, waarbij niet duidelijk is wat er precies aan de hand is en welke pedagogische aanpak of eventuele behandeling passend is.

In Keinder verenigen Bijzonder Jeugdwerk Brabant en Juzt hun kracht. Samen werken wij aan de beste diagnostiek voor kinderen en jeugdigen uit de provincie Noord-Brabant.

 Voor wie is Keinder?
"Wat is er met mijn kind aan de hand en wat kan ik doen om mijn kind te helpen?" Met die vraag kunnen ouders terecht bij Keinder, de diagnostiekafdeling van Juzt. Diagnostiek is er voor kinderen en jongeren die in hun ontwikkeling vastlopen of problemen hebben, waarbij niet duidelijk is wat er precies aan de hand is. Keinder kan bijvoorbeeld onderzoek doen als uw kind een gedragsprobleem, ontwikkelingsstoornis of een mogelijk trauma heeft.

Wat is Keinder?
Diagnostiek is het verzamelen en analyseren van informatie, bijvoorbeeld door het voeren van gesprekken, invullen van vragenlijsten of doen van een observatie. Het doel van diagnostiek is om het inzicht in de problemen en mogelijkheden van uw kind te vergroten, zodat de opvoeding en eventuele hulp aan uw kind zo goed mogelijk aansluit. Juzt werkt in de diagnostiek samen met collega-instelling onder de naam Keinder. Ons onderzoek is klantvriendelijk en gericht op concreet advies. We gebruiken daarbij de beste methodieken die voorhanden zijn. Voor meer informatie kunt u kijken op www.keinder.nl.

Locatie
Het onderzoek door Keinder wordt uitgevoerd vanuit een van de locaties van Juzt in de regio. Vaak  wordt voor het onderzoek ook een bezoek gebracht aan school of kinderopvang. Soms maakt een bezoek aan huis ook onderdeel uit van het onderzoek.

Keinder Diagnostiek

 
 
 
 
We juzt care