Hulpvormen

Juzt maakt een onderscheid tussen acht zorgprofielen, met daaronder een aantal subprofielen.

Ambulatorium

Crisishulp

Daghulp jonge kind

Juzt Plus

Wonen en opvoeden

Zelfstandig worden

Keinder Diagnostiek

Opvang voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen

Opvang kermis- en schipperskinderen

Heading Illustration
 

Hulp nodig?

 
Klantenbureau
 
 
 
 
We juzt care