Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden, kan bepaalde informatie onvolledig of niet (meer) correct zijn.

De op deze site aanwezige gegevens zijn bedoeld als algemene informatie. Juzt is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die op basis van de hier aanwezige informatie worden ondernomen.

Deze site bevat  links naar andere sites die het eigendom zijn van en/of worden beheerd door derden waarover wij geen controle hebben. Juzt is daarom op geen enkele wijze verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van (de inhoud van) deze sites, noch voor het feit of de informatie die door of via die sites ter beschikking wordt gesteld legaal kan worden gebruikt.

Juzt behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging veranderingen aan te brengen op deze site.

Disclaimer

 
 
 
 
We juzt care