Juzt-overgedragen aan vijf zorgaanbieders..

Vanaf 1 mei 2020 is deze website afgesloten. Dit in verband met de zorgoverdracht van de Juzt-zorgonderdelen per 1 april jongstleden. De Juzt-clusters in de jeugdzorgregio West-Brabant Oost zijn overgedragen aan vijf organisaties, waarmee Juzt haar activiteiten als zorgorganisatie is gestopt.
Als u in contact wilt komen met de hieronder genoemde zorgaanbieders, klik dan op de betreffende link. Of bel met de daaronder staande telefoonnummers.

  • Keinder Diagnostiek, Ortho-PP (samen met Sterk Huis) en JIM-aanpak: GGz Breburg
  • MKD’s, Multidisciplinaire Kinderdagverblijven en specialistische ambulante hulp en therapieën: Jonge Kind Centrum (net als Zorgbureau De Puzzel onderdeel van Zeesterren beheer). 
  • Hoogcomplexe jeugdzorg (leef- en behandelgroepen), zelfstandigheidstraining, deel van Ortho-PP (samen met GGz Breburg) en ambulante hulp bij scheiding: Sterk Huis
  • Pleegzorg en gezinshuizen: Vigere Pleegzorg & Gezinshuiszorg.

De telefoonnummers van de zorgaanbieders zijn:


Overige informatie:

  • Voor mogelijk overgebleven zorg-gerelateerde vragen aan Juzt kunt u mailen naar : Klantenbureau@juzt.nl  (Dit mailadres zal nog enkele weken bereikbaar blijven, aangezien Juzt haar zorgclusters heeft overgedragen aan andere zorgorganisaties – zie de informatie bovenin dit bericht.)
  • Met betrekking tot Paard en meer bel met 06 29 41 67 41.
  • Voor meer informatie over Stichting Erfgoed Juzt, zie www.erfgoedjuzt.nl
logos.png

Uitgangspunten zorgoverdracht

Bij de totstandkoming van de zorgoverdracht waren er enkele belangrijke uitgangspunten voor alle betrokken partijen. Een daarvan was het borgen van de continuïteit van zorg voor de kinderen in de jeugdzorg en voor de vrouwen en kinderen in de vrouwenopvang. Ook het behoud van de zorgprofessionals voor de regio was een prioriteit. Hun kennis en expertise zijn namelijk onmisbaar voor de (hoog)complexe jeugdzorg en vrouwenopvang en begeleiding die de cliënten nodig hebben.

Het proces van zorgoverdracht is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid doorlopen, dit dankzij een zeer intensieve samenwerking tussen alle partijen. Zo zijn cliënten en gezinnen zoveel mogelijk verbonden gebleven aan de hulpverleners en de locaties die zij gewend waren. De direct bij de zorg betrokken medewerkers van Juzt zijn overgegaan op basis van ‘Overdracht van Onderneming’ naar de andere organisaties. Voor het boventallige personeel is met de vakbonden een sociaal plan bindend verklaard.

Eerder dit jaar droeg Juzt haar zorgactiviteiten in West-Brabant West – te weten De Driekant (Roosendaal) en 4@all (ambulante woonzorg) – al over aan respectievelijk de Centrale Zorggroep en Stichting Inzet voor Zorg.

Het vastgoed van Juzt, dat de nieuwe zorgaanbieder niet overneemt, wordt verkocht. Na de zorgoverdracht wordt Stichting Juzt vereffend en zal Juzt per 1 september ophouden te bestaan.